Gyda chalon drom, mae'n ddrwg gennym gyhoeddi bod taith Hydref 2020 Opera Cenedlaethol Cymru wedi'i chanslo o ganlyniad i'r pandemig Covid-19.

Daeth i'r amlwg yn ystod yr wythnosau diwethaf y bydd yn amhosib paratoi, ymarfer a llwyfannu unrhyw gynhyrchiad ar raddfa fawr dros yr haf er mwyn gallu agor yng Nghaerdydd ar 12 Medi.

Rydym hefyd yn gwybod, trwy siarad â'n partneriaid yn y lleoliadau, ei bod yn fwyfwy annhebygol y byddant yn agored er mwyn caniatáu unrhyw gynyrchiadau ar raddfa fawr yn ystod yr hydref.

Mae'r cyhoeddiad hwn yn effeithio ar ein cynyrchiadau arfaethedig o The Barber of Sevillea Jenufa, gyda'r holl berfformiadau wedi'u canslo yn y lleoliadau canlynol: Caerdydd, Plymouth, Bristol, Birmingham, Llandudno a Southampton. Rydym bellach yn gwneud cynlluniau ar gyfer cyflwyno'r ddau gynhyrchiad yn ystod dymhorau Opera Cenedlaethol Cymru dros y flynyddoedd nesaf, felly rydyn ni'n gobeithio y bydd cynulleidfaoedd yn cael cyfle i'w gweld cyn hir.

Os ydych wedi archebu tocynnau ar gyfer unrhyw un o'r cynyrchiadau hyn, byddwch yn clywed yn uniongyrchol gan y lleoliad pan fyddant yn gallu cysylltu. Mae'r holl leoliadau hyn yn ymdrin â rhes o deithiau wedi'u canslo a hwyrach y bydd cryn amser cyn i chi glywed ganddynt. Peidiwch â chysylltu â'r lleoliadau'n uniongyrchol wrth iddynt weithio trwy hyn.

Roeddem eisoes wedi gwneud y penderfyniad i ohirio noson agoriadol opera newydd Will Todd, Migrations, am 12 mis - bydd yr opera bellach yn rhan o'n cynlluniau ar gyfer Tymor yr Hydref 2021.