Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn dychwelyd i'r llwyfan gyda dau o fawrion yr Eidal - cynhyrchiad poblogaidd WNO o The Barber of Seville a dehongliad newydd o Madam Butterfly

Mae Madam Butterfly yn stori bwerus am gariad annychweledig. Ar ei phen ei hun ac wedi’i bradychu, mae anobaith a phoen Butterfly yn gwaethygu wrth iddi frwydro i oroesi, gyda chanlyniadau difrifol, y cyfan yn cael eu dwysáu gan gerddoriaeth ogoneddus. Wedi’i ysbrydoli gan dirwedd ffantasi Puccini o bleserau ecsotig, mae cynhyrchiad newydd Lindy Hume yn dehongli stori enwog Butterfly drwy lens yr 21ain ganrif.

Mae The Barber of Seville yn sicr o gynnig drygioni a hwyl diri wrth i Figaro ymgymryd â rôl ciwpid trwy gyfres o ddigwyddiadau doniol. Mae cynhyrchiad WNO - wedi’i osod o amgylch piazza traddodiadol yn Sbaen - yn cyd-fynd yn berffaith gydag alawon ffraeth a mynegiannol Rossini. Gyda sgôr cofiadwy sy’n cynnwys Aria Figaro, dyma’r opera berffaith i godi calon.

Am ganllawiau diogelwch yn ein lleoliadau, cliciwch yma