Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Diweddariad ar y Coronafeirws

Yn dilyn cyngor Llywodraeth y Deyrnas Unedig ynghylch digwyddiadau cymdeithasol bu'n rhaid i ni wneud y penderfyniad anodd i ganslo gweddill ein Tymor y Gwanwyn, ein taith haf Cosi fan tutte, ein perfformiadau o Bluebeard’s Castle/The Nightingle yng Nghaerdydd a Llundain, cyngherddau Cerddorfa WNO a'n cynhyrchiad Opera Ieuenctid o The Black Spider.

Bydd lleoliadau mewn cysylltiad â pobol sydd a thocynnau maes o law. Byddwch yn ymwybodol eu bod, ar hyn o bryd, yn ceisio rhoi trefn ar nifer fawr o berfformiadau sydd wedi'u canslo a'u haildrefnu mewn trefn gronolegol, gan fod y sefyllfa gyda Covid-19 wedi effeithio ar eu rhaglen wanwyn gyfan. Byddem, felly, yn gwerthfawrogi pe baech yn peidio â chysylltu â nhw'n uniongyrchol yn y cyfamser, er mwyn eu helpu i brosesu holl ad-daliadau a chyfnewidiadau cwsmeriaid mor effeithlon ag sy'n bosibl yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Rydym yn gweithio'n agos gyda'n lleoliadau, yn ogystal â chynrychiolwyr y diwydiant theatr ehangach yn y DU, i edrych ar ymarferoldeb ymarfer a pherfformio fel y gallwn ddychwelyd i wneud yr hyn a wnawn orau yn y ffordd fwyaf diogel.

Byddwn yn parhau i ddiweddaru’r dudalen hon yn rheolaidd yn ystod y sefyllfa yma. Diolch am eich dealltwriaeth.

Am fwy o wybodaeth am ein lleoliadau, cliciwch ar y lleoliad isod.

Mayflower Theatre Southampton
Liverpool Empire Theatre
Milton Keynes Theatre
Theatre Royal Plymouth
Norwich Theatre Royal
Birmingham Hippodrome
Canolfan Celfyddyfau Memo
Neuadd Dewi Sant
Canolfan Mileniwm Cymru
Royal Opera House
Canolfan Celfyddydau Taliesin

Theatr Glan yr Afon
Octagon Theatre, Yeovil
Theatr Clwyd
Theatr Brycheiniog
Theatre Royal, Winchester
Birmingham Repertory Theatre
The Courtyard, Hereford
Torch Theatre
Theatre Severn, Shrewsbury
Pontio
Oxford Playhouse

Diweddarwyd ar 4 Mehefin