Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Cwrdd â WNO

Andrew Miller

Ymgynghorydd celf a darlledwr yw Andrew. Mae'n perthyn i'r genhedlaeth gyntaf o gyflwynwyr teledu anabl yn y DU gyda gweithiau gan gynnwys Boom! ar gyfer Channel 4 ac Advice Shop ar gyfer BBC1. Yn yr 1990au cafodd ei enwebu ar gyfer gwobr BAFTA a RTS am ei waith fel cynhyrchydd a chyfarwyddwr rhaglenni dogfen celfyddydol a cherddorol, gan broffilio artistiaid megis Bill Viola, Gerry Rafferty a Billy Mackenzie.

Yn ddiweddarach, gan ganolbwyntio ei yrfa yn y celfyddydau, gweithiodd Andrew mewn swyddi uwch yng Nghyngor Celfyddydau Lloegr, Royal & Derngate Theatres a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (RWCMD). Sefydlodd canolfan y celfyddydau newydd a hynod lwyddiannus RWCMD yng Nghaerdydd. Creodd hefyd y Tymor R17 yng Nghymru, gŵyl gelfyddydol genedlaethol yn nodi can mlynedd ers Chwyldro Rwsia, a enwebwyd ar gyfer gwobr RPS.

Yn unigryw, mae Andrew yn gwasanaethu fel Aelod o Gyngor Celfyddydau Lloegr a Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae hefyd yn ymddiriedolwr asiantaeth sy'n datblygu celfyddydau digidol y DU, The Space. Yn 2018, penodwyd Andrew yn Hyrwyddwr Anabledd cyntaf Llywodraeth y DU ar gyfer y sector Celfyddydau a Diwylliannol, gan sefydlu'r rôl fel llwyfan pwerus i ymgyrchu ar gyfer gwell cynhwysiant ar draws y celfyddydau, amgueddfeydd a ffilm.