Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Cwrdd â WNO

Christopher Augustine

Is-Brif Chwaraewr Trombôn

Mae gan Christopher radd BMus o Goldsmiths College, MMus o Trinity Laban Conservatoire. Treuliodd flwyddyn ôl-raddedig yn yr Royal Academy of Music.

Cyn ymuno â WNO, roedd Christopher yn berfformiwr llawrydd gyda llawer o gerddorfeydd Llundain, yn cynnwys London Symphony Orchestra, y Royal Philharmonic Orchestra a Cherddorfa Chineke! Mae wedi treialu ar gyfer Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Cherddorfa Gyngerdd y BBC. Bu’n gweithio ar Wicked, Matilda, The Lion King ac Everybody’s Talking About Jamie, yn y West End, Llundain. Roedd Christopher hefyd yn aelod o raglen Foyle’s Future Firsts gyda London Philharmonic Orchestra.

Un o uchafbwyntiau personol Christopher gyda WNO hyd yma yw’r profiad a gafodd yn ystod ei dreial yn Dubai ar Ddydd Gŵyl Dewi: ‘Canodd y corws Hen Wlad fy Nhadau. Ni chlywais sain debyg erioed yn fy mywyd. Roedd ganddynt sain anhygoel – ac yn rhywbeth na wna’ i byth anghofio.’

Y tu hwnt i WNO, mae Christopher yn fabolgampwr ‘CrossFit’ brwd ac wrth ei fodd ym myd y sioeau cerdd.