Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Cwrdd â WNO

Elen ap Robert

Astudiodd Elen gerddoriaeth ym Mhrifysgol Sheffield ac ennill gradd anrhydedd dosbarth cyntaf, cyn dilyn cwrs lleisiol ôl-raddedig yn y Guildhall School of Music and Drama, Llundain. Ymunodd wedyn â Chorws Opera Teithiol Gŵyl Glyndebourne a chwarae’r prif rannau. Roedd ei gyrfa fel cantores broffesiynol yn cynnwys rôl Juliet yn addasiad ffilm Thames television/ Channel 4 o opera Benjamin Britten The Little Sweep wedi’i gyfarwyddo gan Basil Coleman a pherfformio comisiynau newydd gan gyfansoddwyr o Gymru e.e. Dilys Elwyn Edwards. Derbyniodd Wobr Goffa Grace Williams gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn 1990 ac yn yr un flwyddyn daeth yn aelod o gynllun Yehudi Menuhin ar gyfer perfformwyr ifanc, LIVE MUSIC NOW! Yn dilyn y profiad hwn aeth Elen ymlaen i ddatblygu diddordeb yn effaith drawsnewidiol cerddoriaeth ar y rhai sydd dan anfantais a dechreuodd ar gwrs ôl-radd mewn Therapi Cerddoriaeth yn 1997 yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Wedi cymhwyso, treuliodd 5 mlynedd yn gweithio fel Therapydd Cerddoriaeth gyda phlant ar y sbectrwm awtistig ac yn ystod y cyfnod hwnnw roedd hi'n darlithio mewn Therapi Cerddoriaeth yn Ysgol Gerddoriaeth Prifysgol Bangor. Bu'n gweithio hefyd fel cyflwynydd radio BBC a chyflwynydd rhaglenni cerddoriaeth teledu ar gyfer S4C.

Daeth Elen yn Gyfarwyddwr Artistig ar Ganolfan Menter Greadigol Galeri, Caernarfon yn 2005. Yn ystod y cyfnod hwn datblygodd weledigaeth artistig a chyfeiriad y Ganolfan, gan raglennu ar draws y sbectrwm celfyddydol, creu partneriaethau creadigol cenedlaethol gyda Chanolfan Mileniwm Cymru a’r Theatr Genedlaethol a chanolbwyntio ar gyrraedd cynulleidfaoedd oedd yn llai tebygol o ymgysylltu â’r celfyddydau. Ym mis Ebrill 2012 penodwyd Elen yn Gyfarwyddwr Artistig cyntaf Canolfan Celfyddydau ac Arloesi newydd Prifysgol Bangor, sef Pontio, a agorodd ei ddrysau yn 2015.