Cwrdd WNO

Fflur Jones

Mae Fflur wedi bod yn aelod o Darwin Gray ers 2003, pan ymunodd â’r cwmni wedi iddi gymhwyso. Mae wedi symud i fyny drwy'r rhengoedd ac fe’i gwnaed yn bartner yn 2010. Mae Fflur yn arbenigo mewn cyfraith cyflogaeth, ac mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn gwaith gwahaniaethu. Mae’n rhoi cyngor ar bob agwedd ar gyfraith cyflogaeth i fusnesau, sefydliadau sector cyhoeddus a chleientiaid preifat. Mae hi’n aml yn rhoi cyngor ar faterion cydraddoldeb ac amrywiaeth, yn darparu cyngor strategol ar ailstrwythuro ac ad-drefnu mewn busnesau a sefydliadau. Yn ychwanegol at ei harbenigedd mewn cyfraith cyflogaeth, mae Fflur yn darparu cyngor a hyfforddiant i sefydliadau ar faterion llywodraethu, a dyletswyddau a chyfrifoldebau cyfarwyddwyr. Mae Fflur yn siaradwr Cymraeg rhugl.