Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Cwrdd â WNO

Joe Roche

Tenor

Fe gyflawnodd Joe Gradd Fagloriaeth yn Seicoleg o Trinity College, Dulun ac wedyn fe aeth ymlaen i astudio canu yn yr Royal College of Music, Llundain. Yn fuan ar ôl gorffen symudodd Joe i Gaerdydd a cychwynnodd ei waith yn WNO fel canwr llawrydd. Fe wnaeth swydd llawn amser yn yr ROH ei gipio nôl i Lundain am flwyddyn, ond mor fuan â phosib fe ddychwelodd i Gaerdydd, a’i swydd barhaol yng Nghorws WNO.

Gwaith diweddar: Y Dyn Arfog Cyntaf The Magic Flute, Abbé / M de Beausset / Dyn gwallgof War and Peace (WNO)