Cwrdd â WNO

Joe Roche

Tenor

Fe gyflawnodd Joe Gradd Fagloriaeth yn Seicoleg o Trinity College, Dulun ac wedyn fe aeth ymlaen i astudio canu yn yr  Royal College of Music, Llundain.

Yn fuan ar ôl gorffen cwrs opera'r RCM, symudodd Joe i Gaerdydd a gychwynnodd ei waith yn WNO fel canwr llawrydd. Fe wnaeth swydd llawn amser yn yr Royal Opera House ei gipio nôl i Lundain am flwyddyn, ond mor fuan â phosib fe ddychwelodd i’w gartref mabwysiedig yng Nghaerdydd, a’i swydd barhaol yng Nghorws WNO.

Mae Joe wedi canu nifer o brif rannau gyda WNO gan gynnwys Abdallo yn Nabucco, Blind yn Die Fledermaus a Monsieur Triquet yn Eugene Onegin. Cred Joe fod y Corws yn endid gweithredol a chynyddol o fewn WNO, ac yn hyrwyddwr ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru a DU.