Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Cwrdd â WNO

Julia Loucks

Is-Brif Chwaraewr Ail Feiolín

Ganwyd Julia ym Montréal a symudodd i Lundain i ddilyn ei hastudiaethau ôl-radd gyda  Itzhak Rashkovksy a Laura Samuel yn yr Royal College of Music, Llundain. Cafodd ei phenodi yn Is-Brif Chwaraewr Ail Feiolín Cerddorfa’r WNO yn 2017, ar ôl ymuno â’r Pedwarawd Llinynnol Jiwbilî arobryn yn 2015.

Mae Julia wedi ymddangos fel unawdydd, cerddor siambr a chwaraewr cerddorfaol yn Llundain, y Swistir, Ffrainc, Awstria, yr Eidal, Gwlad Pwyl, yr Almaen, Canada, ac mewn dinasoedd ledled Cymru a Lloegr. Mae’n boisb ei chlywed ar raglen In Tune gyda’r Pedwarawd Jiwbilî ar BBC Radio 3.

Yn 2013, roedd Julia’n aelod o Southbank Sinfonia yn 2013. Yn ystod y cyfnod hwn, ymddangosodd fel unawdydd gyda ‘Cuatro Estaciones Porteñas’, gan Piazzolla a chymerodd ran mewn cyngherddau cerddoriaeth siambr yn y Purcell Room yng Ngŵyl The Rest is Noise a’r Crush Room yn yr Royal Opera House.

Yn 2012, cyrhaeddodd Julia rownd derfynol Cystadleuaeth y TD Canada Trust yn 2012. Mae hi wedi perfformio yng ngwyliau cerdd y New Virtuosi, Dyffryn Gwy, Spitalfields, Burford, a gŵyl gerddoriaeth siambr Dyffryn y Windrush. Mae hi wedi rhoi datganiadau a chynnal dosbarthiadau meistr yng Nghaergrawnt, Palas y Kings, a Dartington. Mae hi’n hynod ddiolchgar i Ymddiriedolaeth Stradivari am ei chynorthwyo i guradu ei feiolín Grancino 1685.

Un o uchafbwyntiau personol Julia gyda WNO yw perfformio Moses Und Aron yn yr Royal  Opera House, ac yna hedfan i’r ŵyl opera yn Savonlinna, y Ffindir drannoeth i neidio oddi ar bont i lyn hyfryd (yn ogystal â pherfformio yn Manon Lescaut a Nabucco!).

Y tu hwnt i WNO, mae Julia wrth ei bodd yn teithio, darllen a chwarae tenis.