Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Cwrdd â WNO

Lynne Berry OBE

Lynne Berry yr Cadeirydd Human Tissue Authority a hefyd Sustrans. Tan yn ddiweddar, hi oedd Cadeirydd Breast Cancer Now; Dirprwy Gadeirydd Canal & River Trust a Chadeirydd Glandŵr Cymru. Mae Lynne wedi cael sawl swydd Prif Weithredwr: RVS; y Comisiwn Elusennau; y Cyngor Gofal Cymdeithasol Cyffredinol; y Comisiwn Cyfle Cyfartal; a'r Family Welfare Association. Mae Lynne yn Athro Gwadd Ysgol Fusnes Cass, Prifysgol Dinas Llundain. Mae hi'n Gymrawd Cyffredin Coleg Lucy Cavendish, Prifysgol Caergrawnt ac yn Gymrawd Anrhydeddus Prifysgol Caerdydd. Yn wreiddiol o Ogledd Cymru, ac mae'n hoff o fynd i'r opera, a chanu gyda Vox Holloway, côr cymunedol wedi'i leoli'n lle y triga bellach yng ngogledd Llundain.