Cwrdd WNO

Toks Dada

Mae Toks Dada yn Gynhyrchydd ac yn Rhaglennydd Creadigol. Ar hyn o bryd, mae'n Gydlynydd Rhaglen ar gyfer Cerddoriaeth Glasurol yn Neuadd y Dref a Neuadd Symffoni Birmingham, ac yn Asesydd ar gyfer PRS ar gyfer Cerddoriaeth Sylfaen. Yn 2010 sefydlodd y cwmni comisiynu a chynhyrchu Sinffonia Newydd, ac roedd yn Brif Swyddog Gweithredol ac yn Gyfarwyddwr Creadigol tan 2015. Ar hyn o bryd mae Toks yn cymryd rhan yn rhaglen ‘Find Your Way’ ABO ar gyfer uwch arweinwyr a darpar arweinwyr, ac yn aml mae’n cael ei wahodd fel siaradwr yn benodol ar bynciau amrywiaeth ac ymgysylltu â phobl ifanc mewn cerddoriaeth glasurol. Graddiodd o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, roedd yn gyn-aelod o fwrdd Sinfonia Cymru, ac ymunodd â Bwrdd Ymddiriedolwyr WNO yn 2017.