Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Cwrdd â WNO

Toks Dada

Mae Toks Dada yn Rhaglennydd a Chynhyrchydd Creadigol, sydd wedi ymrwymo i ennyn diddordeb cynulleidfaoedd newydd, a denu mwy o bobl ifanc i gerddoriaeth glasurol. Ar hyn o bryd, mae'n Rheolwr y Rhaglen Glasurol yn Neuadd Symffoni Birmingham. Cyn hynny, ef oedd cynhyrchydd gŵyl Inside Out y Neuadd Symffoni yn  2017 a 2018 - gŵyl am ddim o ‘synau annisgwyl mewn lleoedd annisgwyl’. Mae Toks hefyd yn Gyfarwyddwr Bwrdd Anthem (cronfa gerddoriaeth sy'n cefnogi pobl ifanc yng Nghymru), yn Gynghorydd yn Sefydliad Cerddoriaeth PRS, ac yn Gymrawd 2020 Cymdeithas Ryngwladol y Celfyddydau Perfformio.

Yn 2010, sefydlodd Toks Sinfonia Newydd i gomisiynu a chynhyrchu gwaith newydd gan gyfansoddwyr proffesiynol sefydledig a rhai sy'n dod i'r amlwg o fewn prosiectau ar draws y celfyddydau, ef oedd y Prif Swyddog Gweithredol a’r Cyfarwyddwr Artistig tan 2015. Mae hefyd wedi bod yn Gyfarwyddwr Bwrdd Sinfonia Cymru, Cadeirydd Gweithredol REPCo ( menter  celfyddydau i fyfyrwyr).   Cymerodd ran yn rhaglen ‘Dod o Hyd i’ch Ffordd’ Cymdeithas Cerddorfeydd Prydain ar gyfer uwch arweinwyr ac arweinwyr sy’n dod i’r amlwg. Mae Toks wedi siarad mewn sawl cynhadledd ar bynciau yn ymwneud ag amrywiaeth ac ymgysylltu pobl ifanc, ac mae wedi eirioli dros fwy o amrywiaeth mewn erthyglau a gyhoeddir gan Classical Music Magazine ac yng Nghanllaw Proms y BBC. Graddiodd Toks o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.