Raffl

I ddathlu ein penblwydd yn 75 oed, a'n dychweliad i'r llwyfan, mae Opera Cenedlaethol Cymru wedi lansio ymgyrch raffl drwy neges destun, gwych.

I gymryd rhan anfonwch neges destun gyda WNO75RAFFLE i 70970.

Ymhlith y gwobrau, mae profiadau na all arian eu prynu gyda staff WNO a rhoddion ecsgliwsif wedi'u rhoi'n hael gan ein partneriaid corfforaethol.

Mae'r raffl hon yn ffordd o ddiolch i chi am y gefnogaeth rydym wedi'i chael yn ein 75 mlynydd cyntaf ac yn benodol yn ystod y misoedd anodd cyn Tymor yr Hydref. Bydd pob ymgais yn y raffl hon yn helpu i sicrhau ein dyfodol am y 75 mlynedd nesaf.

*Mae cymryd rhan yn costio £5. Gallwch ymgeisio hyd at werth £30 bob dydd.  Tynnir y raffl ar ddechrau mis Rhagfyr a chysylltir ag enillwyr yn uniongyrchol. Ni roddir arian parod yn lle gwobrau.  Telerau ac amodau yn berthnasol.


Hoffai WNO ddiolch i Fwyty Casanova, Future Inns, Halen Môn, Tiny Rebel, Penderyn, Mosimann’s Club ac Aileen Richards am fod mor hael â chefnogi’r raffl hwn drwy gynnig ystod o wobrau arbennig.

 • Talebau Casanova

Enillwch werth £80 o dalebau, yn ddilys ar gyfer cinio neu swper, yn Casanova, un o fwytai Eidaleg gorau Cymru, yng nghalon Caerdydd.

 • Pecyn theatr Future Inns

Mwynhewch noson mewn gwesty Future Inns, ym Mae Caerdydd, gyda brecwast a phrofiad te prynhawn Blas o Gymru yn eu Bwyty Thomas. Yna ewch am dro i Ganolfan Mileniwm Caerdydd, lle byddwch yn mwynhau perfformiad Gwanwyn 2022 WNO. Yn amodol ar argaeledd.

 • Cwrw crefft gan Tiny Rebel

Enillwch 24 can o gwrw crefft o Tiny Rebel, bragdy Cymreig clodwiw; bragdy ieuengaf a’r unig un o Gymru i ennill Pencampwr Cwrw Prydain - rydych hyd yn oed yn cael dewis y cwrw!

 • Crys-T Tiny Rebel

Enillwch grys-t ffasiynol o ystod nwyddau Tiny Rebel. 

 • Pecyn rhodd Halen Môn

Enillwch becyn rhodd o Gynnyrch mwyaf Poblogaidd Halen Môn, ffefrynnau pawb mewn un pecyn blasus.

 • Tocynnau i weld Cymru’n chwarae rygbi

Mwynhewch noson yn Stadiwm Principality Caerdydd gyda dau docyn i weld gêm Cymru yn erbyn Ffrainc yng ngemau Chwe Gwlad Guinness.

 • Cinio i ddau yn Mosimann’s Club, Llundain

Enillwch ginio i ddau yn y clwb bwyta preifat mwyaf mawreddog, wedi’i leoli yng nghanol Belgravia yn Llundain  

 • Ffedog Mosimann’s

Byddwch yn feistr yn y gegin mewn ffedog hardd Mosimann's, wedi’i rhoi gan Moismann’s Club, Llundain

 • Siampên Mosimann’s

Dathlwch mewn steil gyda photel o siampên Mosimann's, wedi’i rhoi gan Mosimann's Club, Llundain

 • Botel o Penderyn Madeira

Enillwch botel o Penderyn Madeira gan Ddistyllfa clodwiw Penderyn, a gafodd ei henwi fel y ddistyllfa gyntaf yng Nghymru pan lansiwyd hi gyntaf. Y freuddwyd oedd i greu wisgi cyn bured ac mor werthfawr ag aur Cymreig.

 • Botel o Penderyn Rich Oak

Cystadlwch am gyfle i ennill potel o Penderyn Rich Oak, cynnyrch cyfyngedig diweddaraf eu hystod Aur, a ddistyllwyd ar odre Bannau Brycheiniog.

 • Taith o Ddistyllfa Penderyn

Mae’r profiad cwbl ryngweithiol hwn yn cynnig golwg manwl ar greu Wisgi Brag Sengl Cymreig Penderyn ac yn cynnwys taith dywys o gwmpas y ddistyllfa.

 • Sesiwn Gwallt a Cholur gyda WNO 

Ymunwch ag Adran Wigiau a Cholur WNO am sesiwn Gwallt a Cholur unigryw yn un o’n theatrau teithiol. Cewch hyd yn oed ymgynghoriad preifat ymlaen llaw i drafod y dyluniadau posibl.

 • Tu Ôl i'r Llen yn WNO

Ymunwch ag WNO am daith y tu ôl i’r llenni yn un o’n theatrau teithiol. Byddwch yn gweld elfennau o opera deithiol nad ydych erioed wedi eu dychmygu!

 • Mwynhewch berfformiad WNO o gefn llwyfan

Gwyliwch berfformiad WNO yn eithriadol o agos o lwyfan gwylio cefn llwyfan yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd, gan deimlo’n rhan o’r cyffro.

 • Byddwch yn westai mewn perfformiad WNO

Mae tri phâr o docynnau i’w hennill ar gyfer perfformiad WNO yn ystod taith Wanwyn WNO ynghyd â sesiwn cwrdd â chyfarch gydag artist WNO.Os hoffech roi rhodd ychwanegol i WNO trwy neges destun defnyddiwch y rhifau isod os gwelwch yn dda: 

I roi £1, tecstiwch WNOGIVE i 70201
I roi £3, tecstiwch WNOGIVE i 70331
I roi £5, tecstiwch WNOGIVE i 70970
I roi £10, tecstiwch WNOGIVE i 70191