Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Yn dilyn cyngor y Llywodraeth a'r angen i theatrau fod ar gau ledled y DU, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na fydd perfformiadau Opera Cenedlaethol Cymru yn ystod Haf 2020 yn digwydd. 

Mae hyn yn cynnwys y perfformiadau canlynol:

  • Mae The Barber of Seville yng Nghanolfan Mileniwm Cymru wedi'i gohirio, ond bydd yn dychwelyd am dri pherfformiad ym mis Medi a mis Hydref 2020
  • Mae'r bil dwblThe Nightingale a Bluebeard's Castle wedi'i chanslo yn y Ganolfan, yn yr un modd â pherfformiad prynhawn y dydd Sul hwnnw o The Nightingale
  • Mae'r Diwrnod Darganfod Opera am ddim hefyd wedi'i ganslo ar y dydd Sul.
  • Mae'r ddau berfformiad o'r bil dwbl The Nightingale a Bluebeard's Castle wedi'u canslo yn y Royal Opera House, Llundain.

Rydym yn deall y bydd hyn yn siom enfawr, ond mae digwyddiadau cyfredol wedi golygu ei bod yn amhosib i WNO baratoi, ymarfer a llwyfannu'r cynyrchiadau hyn i agor y Tymor ym mis Mehefin. 

Os ydych wedi archebu tocynnau ar gyfer unrhyw rai o'r perfformiadau sydd wedi'u heffeithio, bydd tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid y theatr yn cysylltu â chi drwy ebost i egluro'r opsiynau ar gael i chi. Bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn cysylltu â chi drwy ebost, yn ystod wythnos 20 Ebrill 2020, i egluro'r opsiynau ar gael i chi, ac rydym yn cydweithio â'r Royal Opera House i gysylltu â chwsmeriaid cyn gynted ag sy'n bosibl. 

Byddwch yn ymwybodol eu bod, ar hyn o bryd, yn ceisio rhoi trefn ar nifer fawr o berfformiadau wedi'u canslo a'u haildrefnu mewn trefn gronolegol, gan fod y sefyllfa gyda Covid-19 wedi effeithio ar eu rhaglen wanwyn gyfan. Byddem, felly, yn gwerthfawrogi pe baech yn peidio â chysylltu â nhw'n uniongyrchol yn y cyfamser, er mwyn eu helpu i brosesu holl ad-daliadau a chyfnewidiadau cwsmeriaid mor effeithlon ag sy'n bosibl yn ystod y cyfnod anodd hwn.