Creu. Cyrraedd. Ysbrydoli

Cyfrannwch nawr. Rydym angen eich cymorth chi i'n helpu ni ddychwelyd i'r llwyfan, at ein cymunedau ac i sicrhau ein dyfodol ar gyfer cenedlaethau i ddod.

Eleni mae Opera Cenedlaethol Cymru yn dathlu 75 mlynedd ers ei sefydlu. Cychwynnodd ein Cwmni heb fawr o ddim. Cafodd ei sefydlu gan bobl o gefndiroedd gwahanol oedd eisiau rhannu eu diddordeb mewn opera gyda'u cymunedau lleol.

Ers hynny, mae WNO wedi datblygu'n sefydliad byd-enwog, wedi cynhyrchu cynyrchiadau opera clodwiw ac yn un o gwmnïau teithio mwyaf Ewrop. Er i Covid-19 gael effaith ddinistriol ar y sector celfyddydau, rydym wedi ymrwymo ac yn gweithio'n galed i sicrhau bod y 75 mlynedd nesaf yn well na'r rhai sydd wedi bod.Creu

Bydd eich rhodd ariannol yn ein helpu ni i greu opera sydd yn llachar, bywiog ac amlwg. O glasuron ysbrydoledig sy'n uniaethu â phobl o bob oed i gomisiynau newydd arloesol, mae ein rhaglen artistig yn cysylltu â phobl ar draws y byd.


Cyrraedd

Bydd eich rhodd ariannol yn helpu ein pedwar hwb cymunedol yn Ne Cymru, Gogledd Cymru, Gorllewin Canolbarth Lloegr ac Arfordir Deheuol Lloegr lle rydym yn darparu rhaglenni unigryw wedi'u dylunio i gysylltu pobl o bob cefndir gyda phŵer opera a cherddoriaeth fyw.


Ysbrydoli

Bydd eich rhodd ariannol yn ein galluogi ni i ddatblygu a meithrin y genhedlaeth nesaf o gantorion, artistiaid ac ymarferwyr creadigol.


Mae gwreiddiau WNO yng nghymunedau de Cymru, ac erbyn heddiw mae ein cyrhaeddiad yn ymestyn i nifer o wahanol ddinasoedd ledled y Deyrnas Unedig, yn ogystal â thramor.  Mae dathlu ein penblwydd yn 75 oed yn amser da i ni atgyfnerthu ein cred bod WNO yma i'r cymunedau hynny i gyd, ac i greu gwaith sy'n cynhyrfu emosiynau ac sydd hefyd yn werthfawr a chyseiniol, ac yn adlewyrchu bywyd modern yn ei holl amrywiaeth a chymhlethdod.

Aidan Lang, Cyfarwyddwr Cyffredinol WNO