Creu. Cyrraedd. Ysbrydoli

Gallwch wneud rhodd o unrhyw swm nawr. Dim ond gyda’ch cefnogaeth chi y gall Opera Cenedlaethol Cymru sicrhau dyfodol opera a cherddoriaeth byw ar gyfer bawb

Mae WNO yn sefydliad byd-enwog, wedi cynhyrchu cynyrchiadau opera clodwiw ac yn un o gwmnïau teithio mwyaf Ewrop. Er i Covid-19 gael effaith ddinistriol ar y sector celfyddydau, rydym wedi ymrwymo ac yn gweithio'n galed i sicrhau bod y 75 mlynedd nesaf yn well na'r rhai sydd wedi bod.Creu

Bydd eich rhodd ariannol yn ein helpu ni i greu opera sydd yn llachar, bywiog ac amlwg. O glasuron ysbrydoledig sy'n uniaethu â phobl o bob oed i gomisiynau newydd arloesol, mae ein rhaglen artistig yn cysylltu â phobl ar draws y byd.


Cyrraedd

Bydd eich rhodd ariannol yn helpu ein pedwar hwb cymunedol yn Ne Cymru, Gogledd Cymru, Gorllewin Canolbarth Lloegr ac Arfordir Deheuol Lloegr lle rydym yn darparu rhaglenni unigryw wedi'u dylunio i gysylltu pobl o bob cefndir gyda phŵer opera a cherddoriaeth fyw.


Ysbrydoli

Bydd eich rhodd ariannol yn ein galluogi ni i ddatblygu a meithrin y genhedlaeth nesaf o gantorion, artistiaid ac ymarferwyr creadigol.