Canghennau Cyfeillion WNO

Yn ogystal â’n cynyrchiadau opera a gweithgareddau ieuenctid a’r gymuned, mae croeso i gefnogwyr WNO fynd i ddigwyddiadau sy’n cael eu trefnu gan ganghennau Cyfeillion WNO.

Mae pum changen Cyfeillion Cyfeillion ledled Cymru a Lloegr a chynhelir digwyddiadau amrywiol gydol y flwyddyn. Cysylltwch â’ch cangen leol i weld beth sydd ymlaen yn eich ardal chi…


Cyfeillion Bryste a De Orllewin Lloegr 

Cyswllt: Melanie David| 01934 842014 | melaniejdavid@btinternet.com
Lleoliad: Redmaids’ High School, Westbury Road, Briste BS9 3AW
Mynediad: Cyfeillion £5.00 | Ymwelwyr £7.00 | Myfyrwyr £1.00

Digwyddiad: Sally Ann Bird – Y Blynyddoedd Codi Arian
Bydd Sally’n sgwrsio am ei 30 mlynedd gyda WNO.
Dyddiad: Dydd Mercher 18 Mawrth 7.15pm

Digwyddiad: ‘Dim ond opera all wneud hyn’
Dave Martin sy’n esbonio beth, sut a pham.
Dyddiad: Dydd Mercher 15 Ebrill 7.15pm

Digwyddiad: Castaway’s Choice
Gyda’r canwr opera rhyngwladol, Syr Thomas Allen
Dyddiad: Dydd Mercher 20 Mai 7.15pm

Digwyddiad: Ffefrynnau’r Cyfeillion
Cyfle i gyflwyno eich hoff eitem o gerddoriaeth. Bydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn dilyn.
Dyddiad: Dydd Mercher 17 Mehefin 7.15pm


Cyfeillion Caerdydd a De Ddwyrain Cymru
Cyswllt : Peter Patterson | 029 2061 9166 | peter.patterson419@btinternet.com

Digwyddiad: John Fisher, Cyfarwyddwr Artistig, Ysgol Opera David Seligman, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.
Bydd John, cyn Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Artistig WNO o 2006-2011, yn cynnal sgwrs ar Così fan tutte, gyda sesiwn hyfforddi gyda chantorion i ddilyn.
Dyddiad: Dydd Mercher 18 Mawrth 6.45pm
Lleoliad: Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd
Tocynnau: £5


Cyfeillion Gogledd Cymru 

Cyswllt: Roz Jones | 01492 860251 | rozjones@uwclub.net


Cyfeillion Rhydychen

Digwyddiad: Taith bws i gynhyrchiad WNO o Les vêpres siciliennes 
Dyddiad: Sadwrn 4 Ebrill 
Lleoliad: Milton Keynes Theatre
Amser: Gadael Water Eaton Park and Ride (Oxford Parkway) am 4.00pm. 
Tocynnau: £70
Cyswllt: Rosalie Sadler | rosaliemsadler@icloud.com | 01844 290210

Digwyddiad: Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ac Oratorio’r Haf - Camilla de Rossi Sant’Allesio
Caiff lluniaeth ei weini yn y cloestrau ar ôl y cyfarfod
Dyddiad: Dydd Mercher 10 Mehefin 6.30pm
Lleoliad: Y Coleg Newydd, Stryd Holywell, Rhydychen 
Mynediad: £12 (talu o flaen llaw, casglu ar y diwrnod)
Cyswllt: Susan Iles susan.iles@doctors.org.uk  | 01865 558866

Digwyddiad: Galuppi La Diavolessa
Opera yng Ngardd y Warden, gydag egwyl a phicnic i swper yn y clastai 
Dyddiad: Sad 11 Gor 6.30pm
Lleoliad: Y Coleg Newydd, Stryd Holywell, Rhydychen 
Mynediad: £44 
Cyswllt: Bernadette Whittington | bwhittington2@btinternet.com | 01844 237551


Cyfeillion Abertawe a Gorllewin Cymru  

Cyswllt: Jennifer Macleod | 01792 463936 | macleod.jennifer@hotmail.com
Lleoliad: Neuadd Eglwys St Paul, Heol De La Beche, Sgeti, Abertawe SA2 9AR 

Digwyddiad: Aidan Lang, Cyfarwyddwr Cyffredinol newydd WNO 
Dyddiad: Mercher 18 Mawrth 7.30pm ar gyfer 8pm

Digwyddiad: ‘The Bad in Opera’ -   sgwrs gan John Callister
Dyddiad: Mercher 29 Ebrill 7.30pm ar gyfer 8pm

Digwyddiad: Cyngerdd gyda Donald Maxwell a myfyrwyr CBCDC. Er cof am Cyril Goldstone.
Dyddiad: Gwener 15 Mai 7pm
Lleoliad: Eglwys San Pedr, Newton, Abertawe SA3 4RB
Tocynnau: £10

Digwyddiad: Patrick King, Timpani a Phennaeth Offerynnau Taro, Cerddorfa WNO
Dyddiad: Mercher 20 Mai 7.30pm – ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Digwyddiad: Taith bws i gynhyrchiad WNO o The Nightingale / Bluebeard’s Castle, Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
Dyddiad: Iau 11 Mehefin
Tocynnau: £63