Canghennau Cyfeillion WNO

Yn ogystal â’n cynyrchiadau opera a gweithgareddau ieuenctid a’r gymuned, mae croeso i gefnogwyr WNO fynd i ddigwyddiadau sy’n cael eu trefnu gan ganghennau Cyfeillion WNO.

Mae pum changen Cyfeillion Cyfeillion ledled Cymru a Lloegr a chynhelir digwyddiadau amrywiol gydol y flwyddyn. Cysylltwch â’ch cangen leol i weld beth sydd ymlaen yn eich ardal chi…


Cyfeillion Bryste a De Orllewin Lloegr 

Cyswllt: Melanie David| 01934 842014 | melaniejdavid@btinternet.com
Lleoliad: Redmaids’ High School, Westbury Road, Briste BS9 3AW
Mynediad: Cyfeillion £5.00 | Ymwelwyr £7.00 | Myfyrwyr £1.00

Digwyddiad: Janacek fel Cyfansoddwr Operâu
Gan Nigel Simeone, awdur The Janáček Compendium.
Dyddiad: Dydd Mercher 20 Tachwedd 7.15pm

Digwyddiad: Les vêpres siciliennes Verdi 
Ysgol undydd dan arweiniad Andrew Borkowski.
Dyddiad: Dydd Sadwrn 15 Chwefror 10am – 4pm, Gellir archebu ymlaen llaw.

Digwyddiad: Sally Ann Bird – Y Blynyddoedd Codi Arian
Bydd Sally’n sgwrsio am ei 30 mlynedd gyda WNO.
Dyddiad: Dydd Mercher 18 Mawrth 7.15pm

Digwyddiad: ‘Dim ond opera all wneud hyn’
Dave Martin sy’n esbonio beth, sut a pham.
Dyddiad: Dydd Mercher 15 Ebrill 7.15pm

Digwyddiad: Castaway’s Choice
Gyda’r canwr opera rhyngwladol, Syr Thomas Allen
Dyddiad: Dydd Mercher 20 Mai 7.15pm

Digwyddiad: Ffefrynnau’r Cyfeillion
Cyfle i gyflwyno eich hoff eitem o gerddoriaeth. Bydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn dilyn.
Dyddiad: Dydd Mercher 17 Mehefin 7.15pm


Cyfeillion Caerdydd a De Ddwyrain Cymru
Cyswllt : Peter Patterson | 029 2061 9166 | peter.patterson419@btinternet.com

Digwyddiad: Donald Maxwell – dosbarth meistr gyda myfyrwyr o Ysgol Opera David Seligman, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Dyddiad: Dydd Iau 28 Tachwedd, 7.30pm
Lleoliad: St. Mary’s Church, Whitchurch, Cardiff
Mynediad: £10.  Sylwch na fydd bwyd ar gael yn y digwyddiad hwn ond bydd modd archebu diodydd.


Cyfeillion Gogledd Cymru 

Cyswllt: Roz Jones | 01492 860251 | rozjones@uwclub.net


Cyfeillion Rhydychen

Digwyddiad: Dewis Castaway
Gwestai castaway Rupert Christiansen, Newyddiadurwr ac Adolygydd Opera The Daily Telegraph
Dyddiad: Sul 17 Tachwedd, 5pm
Lleoliad: St Hugh's College, St Margaret's Road, Rhydychen, OX2 6LE
Mynediad: £25
Cyswllt: Mark Charnock | 07774803540 | 01869350149 | fmlcharnock@yahoo.com
Cynhelir y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar ôl y sgwrs am 7.30pm. Mae croeso cynnes i bob Cyfaill i gymryd rhan.

Digwyddiad: Taith bws i gynhyrchiad WNO o Les vêpres siciliennes 
Dyddiad: Sadwrn 4 Ebrill 
Lleoliad: Milton Keynes Theatre
Amser: Gadael Water Eaton Park and Ride (Oxford Parkway) am 4.00pm. 
Tocynnau: £70
Cyswllt: Rosalie Sadler | rosaliemsadler@icloud.com | 01844 290210


Cyfeillion Abertawe a Gorllewin Cymru  

Cyswllt: Jennifer Macleod | 01792 463936 | macleod.jennifer@hotmail.com
Lleoliad: Neuadd Eglwys St Paul, Heol De La Beche, Sgeti, Abertawe SA2 9AR 

Digwyddiad: Parti Nadolig. Manylion pellach i ddilyn. 
Dyddiad: Mercher 11 Rhagfyr  7.30pm ar gyfer 8pm

Digwyddiad: Taith bws i gynhyrchiad WNO o Les vêpres siciliennes, Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
Dyddiad: Sadwrn 22 Chwefror
Tocynnau: £56

Digwyddiad: Aidan Lang, Cyfarwyddwr Cyffredinol newydd WNO 
Dyddiad: Mercher 18 Mawrth 7.30pm ar gyfer 8pm

Digwyddiad: Patrick King, Pennaeth Adran Offerynnau Taro, Cerddorfa WNO
Dyddiad: Mercher 22 Ebrill 7.30pm ar gyfer 8pm

Digwyddiad: Cyngerdd gyda Donald Maxwell a myfyrwyr CBCDC. Er cof am Cyril Goldstone.
Dyddiad: Gwener 15 Mai 7pm
Lleoliad: Eglwys San Pedr, Newton, Abertawe SA3 4RB
Tocynnau: £10

Digwyddiad:‘The Bad in Opera’ -  sgwrs gan John Callister
Dyddiad: Mercher 20 Mai 7.30pm – ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Digwyddiad: Taith bws i gynhyrchiad WNO o The Nightingale / Bluebeard’s Castle, Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
Dyddiad: Iau 11 Mehefin
Tocynnau: £63