Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Canghennau Cyfeillion WNO

Yn ogystal â’n cynyrchiadau opera a gweithgareddau ieuenctid a’r gymuned, mae croeso i gefnogwyr WNO fynd i ddigwyddiadau sy’n cael eu trefnu gan ganghennau Cyfeillion WNO.

Mae pum changen Cyfeillion Cyfeillion ledled Cymru a Lloegr a chynhelir digwyddiadau amrywiol gydol y flwyddyn. Cysylltwch â’ch cangen leol i weld beth sydd ymlaen yn eich ardal chi…


Cyfeillion Bryste a De Orllewin Lloegr 

Cyswllt: Melanie David| 01934 842014 | melaniejdavid@btinternet.com
Lleoliad: Redmaids’ High School, Westbury Road, Briste BS9 3AW
Mynediad: Cyfeillion £5.00 | Ymwelwyr £7.00 | Myfyrwyr £1.00

Digwyddiad:
Ffefrynnau’r Cyfeillion
Cyfle i gyflwyno eich hoff eitem o gerddoriaeth. Bydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn dilyn.
Dyddiad:
Dydd Mercher 17 Mehefin 7.15pm


Cyfeillion Caerdydd a De Ddwyrain Cymru
Cyswllt : Peter Patterson | 029 2061 9166 | peter.patterson419@btinternet.com


Cyfeillion Gogledd Cymru 

Cyswllt: Roz Jones | 01492 860251 | rozjones@uwclub.net


Cyfeillion Rhydychen

Digwyddiad: Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ac Oratorio’r Haf - Camilla de Rossi Sant’Allesio
Caiff lluniaeth ei weini yn y cloestrau ar ôl y cyfarfod
Dyddiad: Dydd Mercher 10 Mehefin 6.30pm
Lleoliad: Y Coleg Newydd, Stryd Holywell, Rhydychen 
Mynediad: £12 (talu o flaen llaw, casglu ar y diwrnod)
Cyswllt: Susan Iles susan.iles@doctors.org.uk  | 01865 558866

Digwyddiad: Galuppi La Diavolessa
Opera yng Ngardd y Warden, gydag egwyl a phicnic i swper yn y clastai 
Dyddiad: Sad 11 Gor 6.30pm
Lleoliad: Y Coleg Newydd, Stryd Holywell, Rhydychen 
Mynediad: £44 
Cyswllt: Bernadette Whittington | bwhittington2@btinternet.com | 01844 237551


Cyfeillion Abertawe a Gorllewin Cymru  

Cyswllt: Jennifer Macleod | 01792 463936 | macleod.jennifer@hotmail.com
Lleoliad: Neuadd Eglwys St Paul, Heol De La Beche, Sgeti, Abertawe SA2 9AR 

Digwyddiad: Aidan Lang, Cyfarwyddwr Cyffredinol newydd WNO 
Dyddiad: Mercher 18 Mawrth 7.30pm ar gyfer 8pm (Wedi'i ohirio) 

Digwyddiad: ‘The Bad in Opera’ -   sgwrs gan John Callister
Dyddiad: Mercher 29 Ebrill 7.30pm ar gyfer 8pm (Wedi'i ohirio) 

Digwyddiad: Cyngerdd gyda Donald Maxwell a myfyrwyr CBCDC. Er cof am Cyril Goldstone.
Dyddiad: Gwener 15 Mai 7pm
Lleoliad: Eglwys San Pedr, Newton, Abertawe SA3 4RB
Tocynnau: £10

Digwyddiad: Patrick King, Timpani a Phennaeth Offerynnau Taro, Cerddorfa WNO
Dyddiad: Mercher 20 Mai 7.30pm – ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (Wedi'i ohirio) 

Digwyddiad: Taith bws i gynhyrchiad WNO o The Nightingale / Bluebeard’s Castle, Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
Dyddiad: Iau 11 Mehefin
Tocynnau: £63