Canghennau Cyfeillion WNO

Yn ogystal â’n cynyrchiadau opera a gweithgareddau ieuenctid a’r gymuned, mae croeso i gefnogwyr WNO fynd i ddigwyddiadau sy’n cael eu trefnu gan ganghennau Cyfeillion WNO.

Mae pum changen Cyfeillion Cyfeillion ledled Cymru a Lloegr a chynhelir digwyddiadau amrywiol gydol y flwyddyn. Cysylltwch â’ch cangen leol i weld beth sydd ymlaen yn eich ardal chi…


Cyfeillion Bryste a De Orllewin Lloegr 

Cyswllt: Melanie David| 01934 842014 | melaniejdavid@btinternet.com
Lleoliad: Redmaids’ High School, Westbury Road, Briste BS9 3AW
Mynediad: Cyfeillion £5.00 | Ymwelwyr £7.00 | Myfyrwyr £1.00

Digwyddiad: Carmen
Ian Cartwright yn edrych ar yr opera o flaen cynhyrchiad newydd WNO
Dyddiad: Dydd Mercher 18 Medi, 7.15pm

Digwyddiad: Ail Bost
Chris Thomas ar fwy o lythyrau mewn opera
Dyddiad: Dydd Mercher 16 Hydref, 7.15pm

Digwyddiad: Janacek fel Cyfansoddwr Operâu
Gan Nigel Simeone, awdur The Janáček Compendium.
Dyddiad: Dydd Mercher 20 Tachwedd 7.15pm

Digwyddiad: Les vêpres siciliennes Verdi 
Ysgol undydd dan arweiniad Andrew Borkowski.
Dyddiad: Dydd Sadwrn 15 Chwefror 10am – 4pm, Gellir archebu ymlaen llaw.

Digwyddiad: Sally Ann Bird – Y Blynyddoedd Codi Arian
Bydd Sally’n sgwrsio am ei 30 mlynedd gyda WNO.
Dyddiad: Dydd Mercher 18 Mawrth 7.15pm

Digwyddiad: ‘Dim ond opera all wneud hyn’
Dave Martin sy’n esbonio beth, sut a pham.
Dyddiad: Dydd Mercher 15 Ebrill 7.15pm

Digwyddiad: Castaway’s Choice
Gyda’r canwr opera rhyngwladol, Syr Thomas Allen
Dyddiad: Dydd Mercher 20 Mai 7.15pm

Digwyddiad: Ffefrynnau’r Cyfeillion
Cyfle i gyflwyno eich hoff eitem o gerddoriaeth. Bydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn dilyn.
Dyddiad: Dydd Mercher 17 Mehefin 7.15pm


Cyfeillion Caerdydd a De Ddwyrain Cymru
Cyswllt : Peter Patterson | 029 2061 9166 | peter.@btnternet.com

Digwyddiad: Elin Jones, WNO Nicholas John Dramaturg, Dr Laura Moeckli, Prifysgol Bern, Y Swistir, Dr Clair Rowden, Darllenydd mewn Cerddoleg, Prifysgol Caerdydd, Dr Lola San Martín Arbide, Ysgol Astudiaethau Uwch mewn Gwyddorau Cymdeithasol (EHESS), Paris.
Yn dilyn cyflwyniad byr i dymor hydref WNO gan Elin Jones, bydd y siaradwyr yn trafod perfformiadau o Carmen drwy hanes, gan ganolbwyntio ar berfformwyr, traddodiadau perfformio, cynyrchiadau a sgorau.
Dyddiad: Dydd Sul 15 Medi, 2.30pm
Lleoliad: Octagon, Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd, Corbett Road, Caerdydd, CF10 3EB
Mynediad: £5

Digwyddiad: Casgliad Opera Rara Foyle: datguddio'r trysor cudd
Sgwrs gan Judith Dray, Archifydd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Dyddiad: Dydd Mawrth 15 Hydref, 5.30pm (bwffe), 6.45pm (sgwrs)
Lleoliad: Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd
Mynediad: £5 (sgwrs yn unig), £16 (gyda buffet)

Digwyddiad: Donald Maxwell – dosbarth meistr gyda myfyrwyr o Ysgol Opera David Seligman, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Dyddiad: Dydd Iau 28 Tachwedd, 7.30pm
Lleoliad: St. Mary’s Church, Whitchurch, Cardiff
Mynediad: £10.  Sylwch na fydd bwyd ar gael yn y digwyddiad hwn ond bydd modd archebu diodydd.


Cyfeillion Gogledd Cymru 

Cyswllt: Roz Jones | 01492 860251 | rozjones@uwclub.net


Cyfeillion Rhydychen

Digwyddiad: Dewis Castaway
Gwestai castaway Rupert Christiansen, Newyddiadurwr ac Adolygydd Opera The Daily Telegraph
Dyddiad: Sul 17 Tachwedd, 5pm
Lleoliad: St Hugh's College, St Margaret's Road, Rhydychen, OX2 6LE
Mynediad: £25
Cyswllt: Mark Charnock | 07774803540 | 01869350149 | fmlcharnock@yahoo.com
C
ynhelir y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar ôl y sgwrs am 7.30pm. Mae croeso cynnes i bob Cyfaill i gymryd rhan.

Digwyddiad: Taith bws i gynhyrchiad WNO o Les vêpres siciliennes 
Dyddiad: Sadwrn 4 Ebrill 
Lleoliad: Milton Keynes Theatre
Amser: Gadael Water Eaton Park and Ride (Oxford Parkway) am 4.00pm. 
Tocynnau: £70
Cyswllt: Rosalie Sadler | rosaliemsadler@icloud.com | 01844 290210


Cyfeillion Abertawe a Gorllewin Cymru  

Cyswllt: Jennifer Macleod | 01792 463936 | macleod.jennifer@hotmail.com
Lleoliad: Neuadd Eglwys St Paul, Heol De La Beche, Sgeti, Abertawe SA2 9AR 

Digwyddiad: Taith bws i gynhyrchiad WNO o Carmen
Dyddiad: Sul 6 Hydref
Lleoliad: Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
Tocynnau: £56