Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Tymor RHYDDID

RHYDDID yn cyflwyno tymor o opera, sgyrsiau a dadleuon cyflenwol yn ogystal ag arddangosfa ddigidol y gallwch ymgolli eich hunain ynddo ac archwilio themâu hawliau dynol.

Mae’n waith ar y cyd sy’n dod â holl feysydd ein cwmni perfformio ynghyd, o Gorws a Cherddorfa hyfryd WNO i’n Hopera Ieuenctid hynod lwyddiannus a Chorws Cymunedol WNO, i bwysleisio gallu parhaus y celfyddydau a diwylliant i ysgogi sylw ar wleidyddiaeth a chymdeithas.

Heb eich cefnogaeth chi ni allem gynhyrchu gwaith mor uchelgeisiol ar y llwyfan nac oddi arno. Chwaraewch eich rhan a helpwch ni i ddweud y gyfres arbennig hon o straeon.


<% $t(message) %>

Rhoi nawr

£
<% errors.first('amount') %>

<% $t(message) %>

Gallai £50 helpu ein prosiect Opera Ieuenctid

Gallai eich rhodd helpu gyda chostau perfformiadau ein Hopera Ieuenctid o Brundibár

£50.00

<% $t(message) %>

Gallai £100 helpu i ariannu ein prosiectau digidol

Gallai eich cefnogaeth ein helpu ni i greu ein prosiect arloesol Freedom 360

£100.00

<% $t(message) %>

Gallai £100 helpu i ariannu ein prosiectau digidol

Gallai eich rhodd helpu gyda chostau adeiladu’r set, cael celfi a chreu’r gwisgoed

£500.00