Cyfeillion WNO

Drwy ddod yn Gyfaill WNO, byddwch yn ymuno â ni ar ein cenhadaeth i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o unigolion sy’n caru opera wrth fwynhau amrywiaeth o gyfleoedd i ddod yn agosach i’r WNO, gan gynnwys cylchgrawn cefnogwyr dau waith y flwyddyn, mynediad i Ymarferion Gwisg a Blaenoriaeth Archebu pan fydd operâu yn mynd ar werth.

Mae Cyfeillion WNO yn mwynhau

  • Cylchgrawn 'O'
  • Cylchlythyrau a diweddariadau rheolaidd
  • Blaenoriaeth Archebu 
  • Tocynnau am ddim i ymarferion gwisg*
  • Cyfleoedd i fynychu digwyddiadau ledled Cymru a Lloegr

* ar yr amod eich bod wedi archebu tocyn i weld yr opera honno yn unrhyw un o leoliadau WNO


<% $t(message) %>

Aelodaeth Blynyddol: Unigol

£50.00

<% $t(message) %>

Aelodaeth Blynyddol: Ar y cyd

Addas ar gyfer Cyfeillion sy'n rhannu'r un cyfeiriad

£60.00

Eich rhodd i Gyfeillion WNO

Mae eich rhodd i WNO yn cynnwys gwerth buddion £13 (gan gynnwys £2.17 TAW) i’w prynu ar wahân drwy gysylltu â’r Swyddfa Datblygu ar 029 2063 5014. Bydd unrhyw swm a roddir dros y gwerth hwn yn cael ei roi am ddim fel rhodd ac felly mae’n gymwys ar gyfer Cymorth Rhodd.