Rhoi nawr

Drwy gydol y flwyddyn mae Opera Cenedlaethol Cymru yn mynd ag operâu i naw dinas o amgylch y DU. Y tu allan i’r perfformiadau hyn mae ein Corws a’n Cerddorfa byd enwog yn teithio i drefi ac amrywiol wyliau. Mae WNO hefyd yn cynnal rhaglenni hyfforddi ar gyfer cantorion ifanc o 10 i 25 mlwydd oed.

Nid dim ond yr hyn rydych chi’n weld ar y llwyfan ydym yn ei wneud. Mae ein cynllun Opera Ieuenctid Cenedlaethol yn darparu cyfleoedd i gantorion ifanc uchelgeisiol ddatblygu eu dawn, eu darparu â hyfforddiant proffesiynol, ac yn cynnig cyfleoedd iddynt berfformio trwy gydol y flwyddyn. Mae eich rhoddion a’ch cefnogaeth yn gwneud gwahaniaeth enfawr, gan ein galluogi ni i agor y byd opera a’i wneud yn hygyrch i bawb.


Yn ei thymor cyntaf yn Opera Ieuenctid WNO mae ein merch wedi dysgu caneuon newydd, wedi datblygu ei sgiliau actio ac wedi gweithio gyda phobl broffesiynol WNO. Mae hi wedi mwynhau’r cwbl ac mae ei hyder yn amlwg wedi codi.

Rhiant cyfranogwr

Rhowch atgofion. Rhowch fomentau. Rhowch gerddoriaeth.

Rhowch heddiw.


<% $t(message) %>

Cyfrannwch

Mae pob ceiniog rydym yn derbyn yn mynd yn ôl mewn i greu opera i bawb

£
<% errors.first('amount') %>

<% $t(message) %>

Gallai £5 brynu brwsh paent Harris 3 modfedd​

Wrth adeiladu ein setiau mae Gwasanaethau Theatrig Caerdydd (CTS) yn defnyddio brwshys Harris am eu gorffeniad cywrain, ac am eu bod yn hawdd i’w defnyddio ac am eu safon uchel

£5.00

<% $t(message) %>

Gallai £40 brynu 500 o binnau dolen, digon i ddal tymor cyfan o opera gyda’i gilydd

Mae pinnau dolen yn cael eu defnyddio ar bob set, ar gyfer pob opera, ac maen nhw’n hanfodol er mwyn cadw popeth rydych chi’n ei weld ar y llwyfan yn unionsyth ac yn ddiogel. Dim ond un cwmni yn y DU sy’n eu cynhyrchu nhw, ac maen nhw’n cael eu cyflenwi i gwmnïau theatr ar hyd a lled y wlad

£40.00

<% $t(message) %>

Gallai £200 brynu 220 metr o raff sisal

Yn uion fel ar long, mae’r rhaff yn hanfodol ar gyfer rigio a symud, ac mae WNO yn mynd drwy gannoedd o fetrau bob tymor

£200.00