Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Cyfrannwch nawr

Helpwch i sicrhau ein dyfodol


<% $t(message) %>

Cyfrannwch

Mae eich cyfraniad, mawr neu fach, yn ein helpu i gyfoethogi bywyd drwy opera 

£
<% errors.first('amount') %>

Rydym oll yn wynebu amser heriol tu hwnt ym myd y celfyddydau yn ystod cyfnod y Covid-19. Mae’r trychineb hwn yn ein rhwystro rhag gwneud yr hyn rydym yn ei wneud orau: agor byd opera i bobl ledled ein cymunedau. Mae’n rhwystro perfformwyr talentog a thechnegwyr niferus WNO rhag cyflwyno perfformiadau ysbrydoledig a phrosiectau i leoliadau lleol, ysbytai, grwpiau cymunedol ac ysgolion.

Er hyn, rydym yn hyderus y gallwn oroesi hyn fel Cwmni sydd wedi deillio o gyfnod ansicr. Cafodd WNO ei sefydlu yn yr 1940au gan grŵp o lowyr, athrawon a meddygon yn Ne Cymru oedd yn awyddus i ddod â phŵer opera i’w cymuned leol.

Os gwelwch yn dda, ystyriwch gyfrannu heddiw a bydd eich cefnogaeth o gymorth i ddiogelu ein dyfodol. Wrth gyfrannu, byddwch yn ein galluogi i ddychwelyd i'r llwyfan ac i'n cymunedau barhau i wneud yr hyn rydym wedi bod yn ei wneud ers bron i 75 mlynedd. 

Ffyrdd eraill i gyfrannu

Dim eisiau cyfrannu arlein? Gallwch hefyd gyfrannu’n ariannol drwy’r ffyrdd canlynol:

  • Ffoniwch y tîm Datblygu ar 029 2063 5083 (Llun-Gwener, 10am – 5pm)

Rhagor o wybodaeth

I ganfod mwy am roi cyfraniad ariannol i WNO, cysylltwch â’r tîm Datblygu ar 029 2063 5083 | development@wno.org.uk (Llun-Gwener, 10am – 5pm)