Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Cyfrannwch nawr

Gyda’n gilydd, gallwn ddefnyddio grym opera i newid bywydau.


<% $t(message) %>

Cyfrannwch

Mae eich cyfraniad, mawr neu fach, yn ein helpu i gyfoethogi bywyd drwy opera 

£
<% errors.first('amount') %>

Y llynedd, bu i Opera Cenedlaethol Cymru ymgysylltu â thros 42,000 o bobl drwy ein gwaith addysg, cymunedol a digidol.

I ddathlu ein pen-blwydd yn 75 yn 2021, mae WNO yn lansio rhaglen Datblygu Talent estynedig. Rydym yn credu mewn grym opera i newid bywydau ac rydym eisiau cynnig llwybrau gwell at yrfa yn y celfyddydau, ymgysylltu â mwy o bobl o bob cefndir a gwella cyfleoedd i’n cymunedau allu cymryd rhan a chael mynediad at opera.

Gyda’ch cefnogaeth, gallwch ein helpu i amlygu’r creadigrwydd ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o berfformwyr, ymarferwyr ac arweinwyr creadigol. 

Ffyrdd eraill i gyfrannu

Dim eisiau cyfrannu arlein? Gallwch hefyd gyfrannu’n ariannol drwy’r ffyrdd canlynol:

  • Ffoniwch y tîm Datblygu ar 029 2063 5083 (Llun-Gwener, 10am – 5pm)

Rhagor o wybodaeth

I ganfod mwy am roi cyfraniad ariannol i WNO, cysylltwch â’r tîm Datblygu ar 029 2063 5083 (Llun-Gwener, 10am – 5pm) | development@wno.org.uk