Partneriaid WNO

Bydd eich cefnogaeth yn rym tu cefn i’n gweledigaeth greadigol. Fel Partner WNO, byddwch yn chwarae rhan hollbwysig yn ein stori.

Bydd eich cefnogaeth yn ein helpu i feithrin doniau drwy ein cynllun opera ieuenctid llwyddiannus, ein rhaglen artist cyswllt, ein prentisiaethau technegol a’n cynlluniau profiad gwaith creadigol.

Mae Partneriaid WNO yn mwynhau

  • Cylchgrawn Cefnogwyr
  • E-newyddlennau a diweddariadau rheolaidd
  • Blaenoriaeth Archebu
  • Gwybodaeth ymlaen llaw am holl berfformiadau a gweithgareddau WNO drwy’r tîm Codi Arian
  • Cyfleoedd i fod yn bresennol mewn digwyddiadau arbennig, gan gynnwys Diwrnod blynyddol Partneriaid WNO*
  • Mynediad i ymarferion gwisgoedd
  • Eich enw wedi’i restru yn ein rhaglenni i gydnabod eich cefnogaeth

*efallai y codir tâl ychwanegol


<% $t(message) %>

Partner Cefnogol

Rhodd blynyddol rhwng £200 - £399

£
<% errors.first('amount') %>

<% $t(message) %>

Partner Sylfaenol

Rhodd blynyddol rhwng £400 - £599

£
<% errors.first('amount') %>

<% $t(message) %>

Partner Cysylltiol

Rhodd blynyddol rhwng £600 - £1,199

£
<% errors.first('amount') %>

<% $t(message) %>

Partner Cyflawn

Rhodd blynyddol rhwng £1200 – £2,999

£
<% errors.first('amount') %>

<% $t(message) %>

Partner Platinwm

Rhodd blynyddol dros £3000

£
<% errors.first('amount') %>