Artist Cyswllt WNO

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn chwilio am ddau ganwr ifanc i ymuno â’i raglen Artist Cyswllt, sydd yn ehangu i gynnig lleoedd i amrywiaeth ehangach o ymgeiswyr.

Os ydych wedi breuddwydio am berfformio ar y llwyfan opera, canu gyda cherddorfa byd enwog ac adrodd rhai o’r straeon gorau a ysgrifennwyd erioed, efallai mai dyma’r cyfle i chi. Rhyddhewch y dîfa, arwr neu ddihiryn,  digrifwr neu drasiedydd ynoch a chychwynnwch ar y daith at yrfa fendigedig.

Mae ceisiadau ar agor ac fe gynhelir clyweliadau mewn lleoliadau yng Nghymru a Lloegr yn ystod Tachwedd/Rhagfyr ac ail glyweliadau yn Ionawr/Chwefror gan roi cyfle i fwy o bobl gael eu gweld gan dîm Artistig WNO.

Er ein bod yn gofyn i ymgeiswyr feddu ar lefel benodol o addysg gerddorol, rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan rai sydd heb dderbyn profiad proffesiynol na hyfforddiant gan ysgol gerddoriaeth.

Y soprano fyd-enwog o Gymru, Rebecca Evans, yw Llysgennad y rhaglen, a bydd yn mentora'r ddau gantor drwy gydol y flwyddyn.

Dyma gyfle gwych i ddau berson ifanc sydd ar gychwyn eu gyrfaoedd canu fanteisio ar hyfforddiant proffesiynol a mentora tra'n perfformio a dirprwyo rolau gyda’n cwmni opera safonol. Mae rhaglen Artist Cyswllt WNO wedi ei chefnogi gan Fwrsariaeth Shirley a Rolf Olsen.


Cyfnod Penodol Awst 2020 - Mehefin 2021

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Dydd Llun 18 Tachwedd 2019, 9am

Clyweliadau cyntaf
28 a 29 Tachwedd yng Nghaerdydd  
2 a 3 Rhagfyr ym Manceinion
9 a 10 Rhagfyr yn Birmingham
11 a 12 Rhagfyr yn Llundain
13 Rhagfyr ym Mryste/Caerfaddon

Ail glyweliadau
Ionawr/Chwefror 2020 yng Nghaerdydd