Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Panel Llysgenhadon Ifanc

Panel Llysgenhadon Ifanc 12 – 18 oed

A oes gennych lais ar, ac oddi ar y llwyfan? A ydych eisiau cyfarfod â phobl ifanc o’r un anian a’n helpu i sicrhau bod opera yn berthnasol i bobl ifanc heddiw, nid yn rhywbeth sy’n perthyn i’r gorffennol? 

Os felly mae angen eich help arnom: Dewch i fod yn rhan o’n rhaglen Llysgenhadon. Ar gyfer pobl ifanc yn Birmingham, Caerdydd a Southampton, bydd y panel yn ein cynghori ynghylch datblygiadau newydd, hybu WNO i ffrindiau a chyfoedion, ein cynrychioli ar gyfryngau cymdeithasol a drwy siarad mewn digwyddiadau a pherfformiadau. Rydym eisiau clywed eich llais a’ch barn a byddwn yn gweithredu ar eich adborth wrth i ni gynllunio popeth, o’n dewis o sioeau i sut allwn gael mwy o bobl ifanc i ddod i’n gweld. Helpwch ni i wneud gwahaniaeth drwy ymuno â ni. Cysylltwch â Sandra Taylor