Teithiau Opera Llandudno

Mae WNO yn gweithio mewn partneriaeth â Venue Cymru a Thwristiaeth a Mentergarwch Conwy i gynnig pecynnau Teithiau Opera gan gynnwys tocynnau, llety a digwyddiadau arbennig yn ystod y dydd.


Mae Teithiau Opera Llandudno yn fenter ar y cyd rhwng Opera Cenedlaethol Cymru, Venue Cymru a Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Busnes a Twristiaeth.