Diolch

Rydym wirioneddol yn gwerthfawrogi’r haelioni a’r gefnogaeth anhygoel a gawn gan yr unigolion, rhoddwyr, ymddiriedolaethau, sefydliadau a’r cwmniau canlynol. Drwy gydol y cyfnod anodd hwn, mae'r incwm gan ein cefnogwyr yn ein galluogi i gynhyrchu gwaith newydd, arloesol, a pharhau i gyflawni ein rhaglenni addysg ac allgymorth cymunedol