Diolch

Rydym wirioneddol yn gwerthfawrogi’r haelioni a’r gefnogaeth anhygoel a gawn gan yr unigolion, rhoddwyr, ymddiriedolaethau, sefydliadau a’r cwmniau canlynol. O’ch herwydd chi rydym yn gallu parhau i berfformio operau gwych i gynulleidfaoedd ledled Cymru a Lloegr.