News

Our recipe for a good Italian Opera

12 July 2018

Why are Italian operas so popular? What makes them so good and appealing to audiences worldwide? Here’s our recipe for some delightful Italian opera and we’ll start with the basics. When you think of the world’s most loved operas the chances are very high that they will be Italian. With a strong base of expressive language, layered with rich story lines and topped off with some world class singers. What’s not to love?

Opera started in Italy at the end of the 16th century and therefore the language is at the heart of many. Italian seems to weave naturally to the art form due to its musical and song-like sound when spoken.

The beautiful story lines that pull at our heartstrings such as those in Rigoletto, Madam Butterfly and Tosca are integral to the beloved operas and the language fits so closely to the music that it’s sometimes controversial to translate them.

Yn ogystal â’r straeon sy’n parhau i gael effaith ar ddiwylliant poblogaidd heddiw, mae gan yr operâu hyn rai o’r darnau cerddoriaeth hyfrytaf a ysgrifennwyd erioed. Credwn fod hyn oll wedi dechrau gyda bel canto – sy’n ffordd o ganu a ysbrydolwyd ac a grëwyd gan gyfansoddwyr Eidalaidd. Arddull o ganu traddodiadol Eidalaidd yw Bel canto ac mae’r enw’n cyfieithu’n llythrennol i ‘ganu hyfryd’. Erbyn heddiw, caiff ei gysylltu’n gyffredinol â chyfansoddwyr operâu’r 19eg ganrif megis Bellini, Rossini a Donizetti. Mae’r ffordd yr ysgrifennai’r cyfansoddwyr hyn eu cerddoriaeth yn gofyn am dechneg aruthrol sy’n gallu cynnal llinellau telynegol hirion ynghyd â chyflwyno rhai adrannau rhyfeddol o flodeuog, y cwbl wedi’u cyfuno ag amrywiaeth fynegiannol enfawr. Yn ein cynhyrchiad o La Cenerentola yn yr hydref bydd cantorion yn y cast sydd wedi’u hyfforddi i ganu yn yr arddull bel canto, felly cewch glywed opera Rossini y ffordd y bwriadodd iddi gael ei chlywed. A gyda Roberto Devereux gan Donizetti i ddod yng ngwanwyn 2019, nid oes prinder o enghreifftiau bel canto i’w rhannu.

Gallwch weld operâu gan rai o enwau mawrion Opera Eidalaidd, gyda La traviata gan Verdi a La Cenerentola gan Rossini yr hydref hwn, yn ogystal â chynhyrchiad newydd o Un ballo in maschera gan Verdi ochr yn ochr â Roberto Devereux gan Donizetti yng ngwanwyn 2019. Ond am nawr dyma ein rysáit a fydd yn sicr yn eich gadael yn ysu i’n tymor nesaf gychwyn…


Opera Recipe (and we don’t mean Opera Cake!)

Prep time – it can take years to create an Italian masterpiece 

Cook time – this can vary from production to production

Ingredients

1x Latin based language (preferably Italian)
1x Big hit composer (you have many to choose from)
1x Compelling story (that will influence pop-culture for hundreds of years) 
Pinch of bel canto 
1x Hero/Heroine (that will inevitably have an epic aria)
1x Memorable overture  
A handful of stunning duets 
At least one misunderstanding

Mix for up to four and a half hours… sometimes more, and you have got yourself a classic Italian opera.

Buon appetito!