Dogfennau Corfforaethol

Mae 2018/2019 wedi bod yn flwyddyn fawr arall i Opera Cenedlaethol Cymru. Eleni rydym wedi creu rhai o'n gwaith mwyaf mentrus ac uchelgeisiol. Rydym wedi estyn ymhellach - mynd ar daith ledled Cymru, Lloegr a thu hwnt, gan weithio mewn rhai o'r rhannau mwyaf bregus a difreintiedig o'n cymunedau lleol, a darparu hyd yn oed mwy o gyfleoedd i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o berfformwyr, ymarferwyr ac arweinwyr creadigol.I ddarganfod mwy, gweler ein Adolygiad Blynyddol 2018/2019.