Dogfennau Corfforaethol

Er na aeth 2019/2020 yn ôl y disgwyl i ni, mae dal digonedd o operâu hyfryd a phrosiectau cymunedol ysbrydoledig i ni glochdar amdanynt. Rydym yn ddiolchgar i’n cynulleidfaoedd, cyfranwyr a rhanddeiliaid am ein cefnogi yn ystod yr amseroedd anodd hyn, ac rydym ar bigau i fynd yn ôl ar y llwyfan a rhannu hud opera fyw unwaith eto. I ddysgu mwy am yr hyn a wnaethom eleni, gweler ein Hadolygiad Blynyddol 2019/2020.