Dogfennau Corfforaethol

Roedd 2017/2018 yn flwyddyn fawr arall i Opera Cenedlaethol Cymru. Gwnaethom greu cynyrchiadau arobryn, gwnaethom estyn allan yn ddyfnach i’n cymunedau lleol a rhyngwladol, ac ysbrydoli mwy o bobl drwy ein rhaglen addysgol a chymunedol. I ddarganfod mwy, gweler ein Adolygiad Blynyddol 2017/2018.