Mynediad

Sut i gael mynediad at wybodaeth 

Mae Opera Cenedlaethol Cymru wedi gwneud pob ymdrech i wneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i gymaint o bobl â phosibl.

Adeiladwyd y wefan hon i gydymffurfio â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG) 2.0 Lefel AA ac i ddilyn yr arferion gorau o ran llawer o’r technegau a’r technolegau a ddefnyddir i’w phweru.

Dylai’r wefan hon fod yn addas ar gyfer:

  • Porwyr gwe cyffredin ar draws ystod eang o ddyfeisiau
  • Rheolyddion newid maint porwr gwe
  • Chwyddwyr sgrin system weithredu sylfaenol.
  • Meddalwedd adnabod llais (e.e. Dragon Naturally Speaking)
  • Pecynnau llais system weithredu

Adborth

Os oes gennych unrhyw bryderon, cwestiynau neu awgrymiadau ynghylch y safle, cysylltwch ag Opera Cenedlaethol Cymru ar info@wno.org.uk.

Os ydych chi'n edrych am ragor o wybodaeth ar berfformiadau mynediad, cliciwch yma.