Opera Ieuenctid

Mae Opera Ieuenctid yn raglen hyfforddi clodwiw ar gyfer pobl ifanc, rhwng 8 - 25 oed, sy'n mwynhau canu a pherfformio.