Cefnogwch ni

Byddwch yn rhan o’n stori

Y llynedd, teithiodd y cwmni 41,006 milltir. Perfformiwyd i 123,593 o bobl ledled Cymru, Lloegr a’r Byd; ac fe gymrodd dros 45,000 o bobl ran yn ein gwaith addysg ac allgymorth mewn ysgolion ac yn y gymuned. 

Gyda’ch cefnogaeth chi yn unig y gall WNO barhau i estyn allan i fwy o bobl; a gwneud opera’n rhan o fywyd bob dydd. 

Opera. Rhai o’r straeon gorau a adroddwyd erioed.Cyfrannwch heddiw a byddwch yn rhan o stori WNO.