Young People Mailing List

Cofrestrwch i ddarganfod mwy am Opera Cenedlaethol Cymru a gallwch ennill* tocyn am ddim i weld Carmen yng Nghaerdydd. 

Yng ngwanwyn 2020 byddwn ni'n cyflwyno ffyrdd newydd i bobl ifanc gweld cynyrchiadau a chyngherddau Opera Cenedlaethol Cymru, ac i chwarae mwy o ran yn yr hyn a wnawn. Os hoffech chi fod ymhlith y cyntaf i glywed am hyn, cofrestrwch i'n rhestr bost isod. 

Yn y cyfamser, diolch i Gyfeillion WNO, mae gennym gystadleuaeth arbennig iawn i ennill tocyn am ddim i weld ein cynhyrchiad o Carmen yng Nghaerdydd ar ddydd Iau 27 Chwefror 2020. Os ydych chi rhwng 16-29 mlwydd oed ac erioed wedi gweld WNO o'r blaen, cofrestrwch i'n rhestr bost isod ac os ydych chi'n gymwys byddwch chi'n cael cyfle i ennill tocyn am ddim i'r perfformiad hwnnw. 

*Telerau ac amodau yn berthnasol. Ni ellir ei drosglwyddo i ddyddiad arall. Dim arian cyfatebol. 

Gallwch derfynu eich tanysgrifiad unrhyw bryd drwy anfon ebost i cyswllt@wno.org.uk. Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd ar www.wno.org.uk/preifatrwydd