Blas ar Opera

Rydym wedi ymrwymo i agor byd gwefreiddiol opera i gynulleidfa newydd


Rhwng 16-34 oed?

Gallwch gael Flas ar Opera gydag Opera Cenedlaethol Cymru a derbyn diweddariadau rheolaidd a chynigion. Bydd hyn yn cynnwys:

  • Cynigion ar docynnau ac uwchraddio seddi ar gyfer operâu a chyngherddau*
  • Uwchraddio seddi
  • Gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig
  • Cystadlaethau a nwyddau unigryw
  • Cynnwys digidol tu ôl i’r llen
  • Pleidlais gynulleidfa

*bydd cynigion tocynnau ac uwchraddio seddi ar gael yng Nghaerdydd ac ar daith ledled Cymru a Lloegr. Ni fyddant ar gael bob amser a bydd cynigion a chyfle i uwchraddio yn amrywio o leoliad i leoliad. 


Gallwch derfynu eich tanysgrifiad unrhyw bryd drwy anfon ebost i cyswllt@wno.org.uk. Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd ar www.wno.org.uk/preifatrwydd