Gweithgareddau i'r Teulu

Yma yn Opera Cenedlaethol Cymru rydym am wneud byd hudolus opera yn hygyrch i gynulleidfa iau, gan rannu ein hangerdd a'n cariad at opera gyda phlant a theuluoedd na fyddai fel rheol yn gallu cael mynediad iddo.

Efallai ein bod ni'n byw mewn oes lle mae plant yn hoffi treulio amser gyda'u teclynnau a'u gemau fideo, ond ein hoff anturiaethau ni yw'r rhai sy'n digwydd all-lein, gyda'n gilydd fel teulu.

Os ydych chi'n chwilio am weithgareddau hwyl, addysgiadol ac ymgysylltu i wneud â'ch plant, rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Mae ein holl weithgareddau ar gael heb unrhyw gost ac maent yn rhad ac am ddim i'w hargraffu a'u rhannu. Dewiswch isod i ddechrau.