Ein hanes

Sefydlwyd Opera Cenedlaethol Cymru yn 1943 gan grŵp o bobl o ledled de Cymru, a oedd yn cynnwys glowyr, athrawon a meddygon.  Roeddynt eisiau ffurfio cwmni opera a fyddai’n gweddu i enw da Cymru fel ‘gwlad y gân’.  Mae’r egni sy’n gyrru’r Cwmni heddiw wedi’i wreiddio yn ei sefydliad yn y 1940au.