Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Amdanom ni

Credwn ym grym opera i drawsnewid bywydau.

Ein cenhadaeth yw i ddod â grym, drama ac emosiwn amrwd opera i gynulleidfa mor eang â phosibl mewn perfformiadau wedi eu nodweddu gan ymchwil digyfaddawd am ansawdd artistig.

Fel cwmni cenedlaethol gyda statws rhyngwladol, rydym wrth galon creu cerddoriaeth yng Nghymru a chwaraewn rôl werthfawr yn y cymunedau a wasanaethwn yn Lloegr. Gweithiwn gyda phartneriaid i ddarganfod a meithrin talent operatig ifanc, a darparwn y man cychwyn i yrfaoedd rhyngwladol.

Mae teithio yn hanfodol i ni ac ymdrechwn i gyflwyno gwaith o’r ansawdd uchaf ar draws ein rhaglen artistig, gan gynnig adloniant ac ysbrydoliaeth i gynulleidfaoedd yn ein hoperâu a chyngherddau a darparwn brofiadau trawsnewidiol trwy ein gwaith ieuenctid a chymuned.

Gan adeiladu ar ein hanes dros 70 mlynedd a’n gwreiddiau yng nghymunedau De Cymru, anelwn at ddangos i genedlaethau’r dyfodol bod opera yn ffurf werthfawr, berthnasol a chyffredinol o gelfyddyd.

Mwy na unrhyw gwmni arall, mae WNO yn agor drysau opera i bawb. 


Ein gwerthoedd ni yw

Arbenigol: mae gan ein pobl y ddawn, y wybodaeth a'r sgiliau i gyflawni ar bob lefel i’r safonau ansawdd uchaf

Cydweithio: caiff ein gwaith ei greu gan bobl yn dod ynghyd ac yn gweithio mewn partneriaeth i gyflawni amcanion cyffredin yn llwyddiannus

Craff: rydym yn hyblyg ac yn agored ein meddwl, yn adnabod cyfleoedd newydd ac yn defnyddio ein hadnoddau yn ddoeth i wneud yn fawr o’n potensial

Arloesol: nid ydym yn ofni herio ein hunain yn greadigol a phroffesiynol ac rydym yn frwd wrth annog syniadau newydd

Cynhwysol: rydym yn croesawu diwylliant amrywiol yn y gweithle lle caiff pobl eu gwerthfawrogi. Rydym yn parchu ac yn cydnabod gwahaniaethau ein gilydd mewn amgylchedd lle gall bawb ffynnu


Noddwr Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru

Llywydd Anrhydeddus Mathew Prichard CBE, DL

Llywydd Emeritws Yr Arglwydd Davies o Landinam