Amdanom ni

Credwn ym grym opera i drawsnewid bywydau.

Ein cenhadaeth yw i ddod â grym, drama ac emosiwn amrwd opera i gynulleidfa mor eang â phosibl mewn perfformiadau wedi eu nodweddu gan ymchwil digyfaddawd am ansawdd artistig.

Fel cwmni cenedlaethol gyda statws rhyngwladol, rydym wrth galon creu cerddoriaeth yng Nghymru a chwaraewn rôl werthfawr yn y cymunedau a wasanaethwn yn Lloegr. Gweithiwn gyda phartneriaid i ddarganfod a meithrin talent operatig ifanc, a darparwn y man cychwyn i yrfaoedd rhyngwladol.

Mae teithio yn hanfodol i ni ac ymdrechwn i gyflwyno gwaith o’r ansawdd uchaf ar draws ein rhaglen artistig, gan gynnig adloniant ac ysbrydoliaeth i gynulleidfaoedd yn ein hoperâu a chyngherddau a darparwn brofiadau trawsnewidiol trwy ein gwaith ieuenctid a chymuned.

Gan adeiladu ar ein hanes dros 70 mlynedd a’n gwreiddiau yng nghymunedau De Cymru, anelwn at ddangos i genedlaethau’r dyfodol bod opera yn ffurf werthfawr, berthnasol a chyffredinol o gelfyddyd.

Mwy na unrhyw gwmni arall, mae WNO yn agor drysau opera i bawb. 


Noddwr Y Cyn Tywysog Cymru

Llywydd Anrhydeddus Mathew Prichard CBE, DL

Llywydd Emeritws Yr Arglwydd Davies o Landinam