What’s on

Mae Tymor 2024/2025 Opera Cenedlaethol Cymru archwiliad eithriadol, ond cythryblus, o’r galon, meddwl, a’r enaid.

Mae ein Tymor yn agor gyda chynhyrchiad newydd o ffefryn personol Verdi, Rigoletto, wedi’i ddilyn gan driawd o operâu un act Puccini, Il trittico, lle byddwn yn profi priodas anhapus, lleian llawn edifeirwch, a theulu barus. Bydd ein cyngerdd Ffefrynnau Opera yn dychwelyd, a’r tro hwn, rydym yn mynd i’r ffilmiau gyda rhestr newydd o ganeuon poblogaidd o’r sgrin fawr.

Dilynwch ddydd ym mywyd y briodferch a phriodfab ifanc, Figaro a Susanna yn The Marriage of Figaro gan Mozart, a datgelwch ddirgelion pentref bychan arfordirol gyda Peter Grimes gan Britten. Yn cyflawni’r flwyddyn yw’n sioe boblogaidd i deuluoedd, Chwarae Opera YN FYW!

Pecynnau aml-brynu opera

Archebwch fwy nag un opera yn eich lleoliad dewisol i fanteisio ar ostyngiadau aml-brynu arbennig.

*Gall amodau a thelerau fod yn berthnasol. Cysylltwch â'ch lleoliad dewisol am fanylion penodolView Full Listings