Lles gyda WNO

Rhaglen anadlu a chanu i gefnogi pobl â COVID Hir yng Nghymru.

Cyflwynir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac Opera Cenedlaethol Cymru.

Yn ystod rhaglen arlein 6 wythnos, bydd Lles gyda WNO yn anelu at gynorthwyo pobl sy’n dioddef o ddiffyg anadl, straen a gorbryder, teimladau a all barhau yn y tymor hwy ar ôl symptomau cyntaf y feirws COVID-19.

Mewn gosodiad anffurfiol, braf bydd y rhai a fydd yn cymryd rhan yn cael cyfle i archwilio technegau y mae Opera Cenedlaethol Cymru yn eu defnyddio wrth ganu a pherfformio – technegau a all helpu i reoli’r anadl yn well, gwella’r ffordd y mae’r ysgyfaint yn gweithio, gwella’r cylchrediad a gwella ystum y corff. Mewn amgylchedd cymdeithasol braf, ein gobaith yw dod â phobl sy’n wynebu heriau tebyg ynghyd a’u cynorthwyo ar eu siwrnai tuag at adferiad.

Bydd Lles gyda WNO yn dechrau ym mis Tachwedd gyda rhaglen beilot 12 wythnos a ddatblygwyd gyda gweithwyr meddygol proffesiynol o’r GIG. Ar hyn o bryd, dim ond cleifion sydd wedi’u hatgyfeirio’n uniongyrchol o’r Gwasanaethau Adsefydlu ar ôl COVID Hir y gallwn eu derbyn ar y rhaglen beilot. Ein gobaith yw gallu cynnwys rhagor o gleifion o bob cwr o Gymru yn y dyfodol agos, felly cadwch olwg am ragor o wybodaeth yn ystod Gwanwyn 2022, neu cysylltwch ag April Heade (Cynhyrchydd) ar wellness@wno.org.uk

Cefnogir Lles gyda WNO gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ac fe luniwyd y rhaglen mewn ymgynghoriad ag English National Opera ac yn seiliedig ar eu prosiect gwreiddiol, ENO Breathe.