Cofio WNO yn eich ewyllys

Mae gadael rhodd yn eich ewyllys yn ein helpu ni i sicrhau y gall Opera Cenedlaethol Cymru barhau ymhell i’r dyfodol. Bydd eich rhodd, waeth beth yw ei faint, yn ein cefnogi ni i rannu pŵer opera gyda chenedlaethau i ddod, gan sicrhau bod eich angerdd yn bodoli o hyd.

Os ydych wedi penderfynu gadael rhodd i WNO yn eich ewyllys neu'n bwriadu gwneud hynny, mae croeso i chi gysylltu â ni. Byddem yn gwerthfawrogi'r cyfle i ddiolch i chi am eich cefnogaeth ac i'ch diweddaru ynglŷn â'n gwaith.

I rannu eich bwriad â ni, neu i gael trafodaeth gyfrinachol am adael rhodd etifeddiaeth, cysylltwch â Lorraine Rees ar 07849 077 910 neu lawrlwythwch y ffurflen isod.My Aunt and Uncle were WNO Friends for many years. I remember how eagerly the arrival of a new season's programme would be awaited, and how they would pore over it for ages, deciding which performances to attend. They were always keen to do what they could to encourage the arts in Wales. WNO was a key component in this and as lifelong music and opera lovers, it was no surprise that my Aunt and Uncle were such ardent fans. In this spirit they left a bequest to WNO – hoping to help ensure that future generations had similar access to the very best that opera has to offer.

Zoe Nichols