Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Cofio WNO yn eich ewyllys

Efallai eich bod wedi cael eich ysbrydoli gan un o'n hoperâu, eich cyffwrdd gan ein gwaith mewn ysbytai, ysgolion a'r gymuned, eich cyfareddu gan ein cerddorfa a'n corws anhygoel, neu'n awyddus i'n helpu i ddatblygu talent ifanc ar gyfer cenedlaethau i ddod.


Sut allwch chi adael rhodd yn eich ewyllys

Mae rhoddion anghyfyngedig yn amhrisiadwy i ni oherwydd gellir eu defnyddio tuag at yr ardal sydd â’r angen mwyaf. Fel arall, gellir cyfeirio rhoddion at ein Cronfa Waddol, neu faes penodol o’n gwaith sydd yn eich ysbrydoli.

  • Sicrhau dyfodol Corws a Cherddorfa WNO byd enwog
  • Cefnogi cynhyrchiad newydd
  • Prosiectau addysgol a chymunedol
  • Ein gwaith i ddatblygu talent ifanc ar ddechrau eu gyrfa ym myd opera, p'un a yw hynny ar lwyfan neu'r tu ôl i'r llenni.

Mae pob rhodd, waeth beth yw ei faint, yn gwneud gwahaniaeth mawr. Rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd yr ydym yn ei dderbyn a'r haelioni rydych yn ei ddangos i ni fel cefnogwr WNO.


My Aunt and Uncle were Friends of WNO for many years. I remember how eagerly the arrival of a new season's programme would be awaited, and how they would pore over it for ages, deciding which performances to attend. They were always keen to do what they could to encourage the arts in Wales. WNO was a key component in this and as lifelong music and opera lovers, it was no surprise that my Aunt and Uncle were such ardent fans. In this spirit they left a bequest to WNO – hoping to help ensure that future generations had similar access to the very best that opera has to offer.

Zoe Nichols

Diolch

Os ydych wedi penderfynu gadael rhodd i WNO yn eich ewyllys neu rydych yn ystyried cofio WNO yn y ffordd hon, byddem wrth ein boddau yn clywed gennych. Byddem yn gwerthfawrogi'r cyfle i ddiolch i chi am eich cefnogaeth ac i'ch diweddaru ynglŷn â'n gwaith.

I roi gwybod i ni am eich bwriadau neu i gael sgwrs gyfrinachol am adael rhodd yn eich ewyllys i WNO, cysylltwch â Lorraine Rees neu ffoniwch 029 2063 5014.