Rhoi rhodd barhaol

Sicrhewch fod eich cariad at WNO yn parhau drwy adael rhodd garedig yn eich ewyllys.

Rhoi rhodd barhaol

Mae gadael rhodd i’r WNO yn eich ewyllys, waeth beth yw ei faint, yn arbennig iawn. Bydd yn gymorth i ni ddarparu ein rhaglen artistig eang, ar lwyfan ac o fewn cymunedau ledled Cymru a Lloegr. Bydd pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Os hoffech siarad â rhywun ynghylch gadael rhodd yn eich ewyllys, cysylltwch â Lorraine Rees neu ffoniwch 029 2063 5014.


Rhodd er cof

Anrhydeddwch rywun oedd ag angerdd at opera drwy roi rhodd er cof amdanynt i Opera Cenedlaethol Cymru. Mae’n ffordd lawen o ddathlu bywyd yn ogystal â rhannu eu hangerdd gyda chenhedlaeth newydd.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Lorraine Rees neu ffoniwch 029 2063 5014.