Cwrdd WNO

Alexandra Robinson

Chwaraewr Cyffredin y Soddgrwth

Mae gan Alexandra radd mewn cerddoriaeth o University of York  a dilynodd gwrs Perfformio ôl-raddedig yn y Royal Academy of Music.

Cyn ymuno â WNO, roedd Alexandra’n gweithio’n llawrydd ym maes Cerddoriaeth Gynnar, cerddoriaeth bop a byrfyfyrio.

Diddordebau Alexandra y tu hwnt i WNO yw: ‘Teithio hyd a lled Cymru, yn darganfod hanes a natur fy ngwlad fabwysiedig.’