Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Cwrdd â WNO

Barry D. Friend

Is-Brif Chwaraewr y Fiola Rhif 3

Ers yn 15 mlwydd oed, mynychodd Barry adran Iau yr Royal College of Music ac o 1988 i 1992, adran uwch y Coleg Cerdd Brenhinol. Yno graddiodd gyda Dip RCM (dysgu) a Dip RCM (perfformio).

Cyn ymuno â WNO, treuliodd Barry chwe blynedd yn gweithio’n llawrydd yn Llundain a’r cyffiniau a bu’n arwain dwy gerddorfa amatur ar y feiolín. Treuliodd gyfnod yn chwarae’r prif fiola mewn cerddorfa ym Mhortiwgal, a bu’n gweithio gyda Royal Ballet Sinfonia, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Northern Sinfonia, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, National Symphony Orchestra of Ireland a cherddorfeydd llawrydd dirifedi. Bu hefyd yn chwarae’n fyrfyfyr yn Covent Garden!

Un o uchafbwyntiau personol Barry gyda’r WNO hyd yma oedd gweithio gyda’i ewythr, Lionel Friend, ar The Merchant of Venice yn 2016: ‘Penllanw fy nhaith oedd ei weld e’n arwain yr ENO yn ystod fy ieuenctid i mi’n chwarae dan ei gyfarwyddyd mewn cerddorfa broffesiynol.’

Y tu hwnt i WNO, diddordebau Barry bob amser yw darllen a gwylio rhaglenni am reilffyrdd, gwaith celf rheilffyrdd, offer modelau rheilffyrdd, teithio ar drenau stêm amrywiol ac ar Dramffordd Pen y Gogarth.