Cwrdd â WNO

Edward Griffiths

Cyd-Bennaeth yr Adran Corn

Roedd Edward yn fyfyriwr Israddedig yn yr Guildhall School of Music and Drama.

Cyn ymuno â WNO, roedd Edward yn gerddor llawrydd yn Llundain, yn gweithio gyda cherddorfeydd megis yr English National Opera, London Symphony Orchestra a City of Birmingham Symphony Orchestra.

Uchafbwynt personol Edward gyda WNO hyd yma yw’r daith i Dubai yn 2017.

Y tu hwnt i WNO, mae Edward yn gogydd brwd.