Cwrdd â WNO

Emma Waller

Feiolín Gyntaf Tutti

Tra oedd Emma yn yr ysgol ac yn University of Sheffield, astudiodd gyda David Gregory (Cerddorfa Symffoni Dinas Birmingham). Wedi hynny, enillodd gradd MA o’r Conservatoire yn Birmingham a pharhaodd gyda’i hastudiaethau dan arweiniad Catherine Lord yng Ngwlad yr Haf.

Cyn ymuno â WNO yn 2003, treuliodd Emma chwe mis ym Mhortiwgal yn feiolínydd cyntaf gyda’r Orquestra do Norte, cyn troi’n llawrydd a dysgu yn Ne-orllewin Lloegr.

Mae Emma wrth ei bodd gyda repertoire amrywiol Cerddorfa’r WNO. Ymhlith ei huchafbwyntiau personol mae chwarae yn La Bohème gyda Carlo Rizzi (yn ystod egwyl perfformiad yn 2003 y cynigiwyd ei swydd iddi!), Die Meistersinger yn y BBC a’r BBC Proms gyda Lothar Koenigs, Moses und Aron gan Schoenberg, Hänsel und Gretel gan Humperdinck, a chwarae gyda Kate Woolveridge a Chorws gwych elusen ‘Forget-Me-Not’ ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia.

Y tu hwnt i’r WNO, mae Emma yn mwynhau treulio amser gyda’i theulu, rhedeg, nofio a cherdded.