Cwrdd â WNO

Helen Greenaway

Mezzo

Astudiodd Helen gerddoriaeth ym Mhrifysgol Yn Leeds University ac astudiodd ganu yn breifat ac yn yr Royal Academy of Music.

Dechreuodd yrfa lwyfan Helen gyda chorws D'Oyly Carte Opera Company a pherfformiodd prif ran Carmen i’r London City Opera ar eu taith o Unol Daleithiau America. Mae Helen bob amser yn mwynhau creu cerddoriaeth yn y gymuned; cyn ymuno â WNO bu’n gweithio dipyn i elusen Music in Hospitals & Care, yn cynnal cyngherddau dirifedi mewn ysbytai, cartrefi nyrsio a chartrefi preswyl.

Gan fod  Helen wedi cymryd rhan mewn cynifer o gynyrchiadau cyffrous WNO ac wedi cael cymaint o brofiadau cerddorol cyfoethog, roedd dewis uchafbwynt yn dasg rhy anodd iddi. Yn hytrach, dewisodd rhywbeth gwahanol o’i swydd o ddydd i ddydd - gofynnwyd iddi fodelu ar gyfer gwaith celf y poster o gynhyrchiad sydd ar y gweill gennym o Roberto Devereux: ‘Mae fy ffrindiau o Gorws WNO yn gorfod edrych ddwywaith wrth iddynt ddyfalu pam fod y Frenhines Elizabeth I yn edrych mor gyfarwydd!’

Diddordebau Helen y tu hwnt i WNO yw crwydro cefn gwlad ac mae’n teimlo’n lwcus i fod yn byw yng Nghaerdydd ble nad oes raid teithio’n rhy bell i brofi byd natur. Mae hi hefyd yn chwarae’r ukulele a’r gitâr.