Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Cwrdd â WNO

James Mildred

Is-Brif Chwaraewr Corn

Astudiodd James Economeg yn yr University of Birmingham cyn astudio’r Corn Ffrengig yn Royal Scottish Academy of Music and Drama, yn Glasgow. Am sawl blwyddyn, roedd yn chwarae yn safle’r 3ydd Corn gyda Scottish Ballet a bu’n perfformio’n rheolaidd gyda’r Royal Scottish National Orchestra, BBC Scottish Symphony Orchestra, Scottish Chamber Orchestra a Scottish Opera.

Mae James hefyd wedi gweithio gyda llawer o’r prif gerddorfeydd eraill ym Mhrydain – yn fwyaf aml y BBC Philharmonic, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, City of Birmingham Symphony Orchestra and Philharmonia. Ar hyn o bryd, mae’n diwtor Corn yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Mae James yn cael y pleser mawr o’r teithiau tramor y mae WNO wedi eu cynnal mewn blynyddoedd diweddar, yn arbennig i’r Ffindir a Dubai.