Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Cwrdd â WNO

Jasey Hall

Bass

Chwaraeodd Jasey y tiwba mewn amryw o fandiau chwyth ac emsemble pres. Fe dderbyniodd hyfforddiant yn yr Royal Northern College of Music.

Cyn ymuno WNO, fe weithiodd Jasey nifer o swyddi gan gynnwys gwaith swyddfa, gwarchodwr diogelwch a diddanwr ym mhartion i blant.

Uchel bwyntiau personol Jasey gyda WNO hyd yn hyn oedd cael can ysgrifennodd i ddathlu Penblwydd WNO yn 70 oed yn cael ei ganu a’i chwarae gan Gorws WNO a Cherddorfa WNO ym Mhalas Buckingham i Dywysog Charles.

I ffwrdd o WNO mae Jasey yn rhedeg clwb ukulele yng Nghanolfan Mileniwm Cymru i holl oedrannau ar ddydd Sadwrn pan nad ydi e far daith. Hefyd mae’n rhedeg clwb canu i blant ac oedolion yn ei bentref lleol ar brynhawniau Sul.