Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Cwrdd â WNO

Louise Rabaiotti

Fiola Tutti

Mynychodd Louise Chetham’s School of Music, Prifysgol Bryste a’r Royal Academy of Music.

Ymunodd â WNO yn syth o’r Academi Frenhinol.Un o’i uchafbwyntiau gyda WNO hyd yma yw perfformio yn Tristan und Isolde dan arweiniad Syr Charles Mackerras.

Diddordebau Louise y tu hwnt i WNO, yw yoga, garddio, ymweld ag amgueddfeydd, cynllunio mewnol, darllen, dysgu sut i goginio bwyd traddodiadol Eidalaidd, ac ‘yn olaf ond nid yn lleiaf, siopa am fagiau!’