Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Cwrdd â WNO

Lowri Porter

Cyd-flaenwr

Ganed Lowri yng Nghaerdydd yn 1977. Astudiodd Gerddoriaeth yng Ngholeg Selwyn cyn astudio gyda Howard Davis a Marianne Thorsen yn yr Royal Academy of Music. Yn ystod ei chyfnod yn yr Academi, enillodd Lowri wobr y DipRAM ac arweiniodd Gerddorfa Ieuenctid yr Undeb Ewropeaidd.

Mae Lowri wedi bod gyda cherddorfa’r WNO ers 2005. Yn ogystal ag arwain y WNO yn rheolaidd, mae hi wedi gwneud ymddangosiadau gwadd fel Arweinydd i Gerddorfa Symffoni Bournemouth a Cherddorfa Ffilharmonig y BBC. Cyn ymuno â WNO, hi oedd Prif Chwaraewr 2il ffidil yn yr Northern Ballet Theatre, a chwaraeai’n rheolaidd hefyd gyda’r Scottish Ensemble.

Ar wahân i’w gwaith cerddorfaol, mae Lowri’n gerddor siambr brwd, yn cynnal cyngherddau rheolaidd fel sylfaenydd grŵp Ensemble Zoltan. Yn 2016, fe’i gwahoddwyd gan Driawd Piano’r Gould i chwarae yng Ngŵyl Cerddoriaeth Siambr y Bont-faen. Yn ddiweddar, rhoddodd ddatganiad ar lwyfan cyngerdd Neuadd Dewi Sant, Caerdydd yn rhan o’u cyfres amser cinio. Mae hi hefyd yn aelod ymroddgar o staff dysgu Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Ymhlith ei huchafbwyntiau personol gyda WNO hyd yma mae’r perfformiad teledu o Die Meistersinger yn BBC Proms, perfformiad trydanol o Symffoni Glasurol Prokofiev, yn un o’r cyngherddau ‘hunan yrru’ yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a’i pherfformiadau cyntaf o Rosenkavalier yn 2017. Dywed fod yr opera: ‘Ar frig y rhestr dyheadau am yr holl amser rydw i wedi bod yma, roedd yn gyffrous iawn.’

Mae Lowri’n chwarae ar feiolín  Testore, a roddwyd ar fenthyg caredig iddi gan roddwr dienw.