Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Cwrdd â WNO

Lydia Marshall

Feiolín Gyntaf Rhif 5

Cyn ymuno â WNO astudiodd Lydia yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gyda Nick Whiting a Gabrielle Painter. 

Ymunodd Lydia â WNO yn 2016 ac mae hi wrth ei bodd bod ganddi swydd yn ei thref enedigol!  

Un o uchafbwyntiau personol Lydia gyda WNO hyd yma yw’r daith i Dubai yn 2017 a Hong Kong yn 2018.

Y tu hwnt i WNO, mae Lydia’n dysgu’r feiolín yn breifat.