Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Cwrdd â WNO

Manon Edwards Ahir

Manon Edwards Ahir, Pennaeth Newyddion, Cyfryngau a Digidol ers 2018. 

Mwynhaodd Manon yrfa hir fel newyddiadurwr a chynhyrchydd cyfres yn y BBC gan weithio ym maes materion tramor a chasglu newyddion cyn arbenigo mewn gwleidyddiaeth. Bu iddi arwain sylw etholiad byw y BBC yng Nghymru yn ystod y degawd cyntaf wedi'r datganoliad ac mae'n enillydd gwobr BAFTA Cymru.

Gadawodd y BBC i sefydlu asiantaeth cyfathrebu dwyieithog, Mela, ac mae hi, ynghyd â'i thîm, wedi cefnogi cwmnïau a sefydliadau cenedlaethol ar ymgyrchoedd strategol a chreadigol ledled Cymru a thu hwnt. A hithau'n siarad Cymraeg yn rhugl, mae Manon wedi bod yn hyrwyddwr cyfathrebu dwyieithog ac wedi rhoi dulliau gweithredu ymgyrchoedd dwyieithog llwyddiannus dan brawf drwy Mela.

Yn ystod y cyfnod hwn, ymunodd Manon hefyd â Phrifysgol Caerdydd fel Darlithydd Newyddiaduraeth a Chyfathrebu yn yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant.  

Mae Manon hefyd wedi bod yn Aelod o Fwrdd Gŵyl Ddawns Caerdydd a'r Hen Lyfrgell, Canolfan Gymraeg Caerdydd.