Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Cwrdd â WNO

Sophie Yelland

Mezzo

Yn enedigol o Awstralia, astudiodd y fezzo-soprano Wyddelig Sophie Yelland cwrs llais yng Ngholeg Fictoraidd y Celfyddydau ym Melbourne, yn ogystal â'r soddgrwth ym Mhrifysgol Adelaide. Mae hi wedi gweithio i sawl cwmni gan gynnwys Opera Fictoraidd, Opera Awstralia, Opera Cenedlaethol Lloegr, Opera Gŵyl Glyndebourne ac yn y Tŷ Opera Brenhinol, Covent Garden. Ymunodd Sophie â Chorws llawn amser WNO yn 2018 ac mae hefyd yn cynnal stiwdio lle mae'n rhoi gwersi soddgrwth, ffidil, piano, canu a theori cerddoriaeth.