Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Cwrdd â WNO

Thomas Henderson

Astudiodd Thomas Gyfarwyddo Opera ac Eidaleg yn Fflorens. Yn wreiddiol o Gaeredin, mae wedi treulio blynyddoedd lawer yn cyfarwyddo operâu a sioeau cerdd ar gyfer Gŵyl Fringe Caeredin, a thu hwnt, gyda Charades Theatre Company, Magnetic Opera a Edinburgh Studio Opera. Yn fwyaf diweddar mae wedi gweithio fel cyfarwyddwr cynorthwyol gydag Opera North a Buxton International Festival.

Gwaith diweddar: Cyfarwyddwr Staff The Marriage of Figaro, The Greek Passion (Opera North); Georgiana (Buxton International Festival)