Partneriaid WNO

Ar ôl un o’r cyfnodau mwyaf heriol yn ystod 75 mlynedd ein hanes, rydym yn dibynnu fwy nag erioed ar haelioni ein Partneriaid i helpu i sicrhau dyfodol opera a cherddoriaeth byw ar gyfer pawb. Mae ein Partneriaid yn gwneud cyfraniad sylweddol i'n gwaith ar y llwyfan, arlein, mewn ysgolion ac yn ein cymunedau. Rydym yn darparu profiadau boddhaus i'n Partneriaid gan gynnwys sgyrsiau a datganiadau gyda'n Hartistiaid Cyswllt, diweddariadau Cwmni gan ein Cyfarwyddwr Cyffredinol a sgyrsiau agos atoch gydag ystod o bobl.Partneriaid WNO - o £200 y flwyddyn

 • Mynediad at ddigwyddiadau mewnwelediad arbennig, gan gynnwys Diwrnod Partneriaid blynyddol WNO*
 • Gwybodaeth ymlaen llaw am holl weithgareddau WNO gan ein tîm
 • Eich enw wedi'i restru yn ein rhaglenni ac ar ein gwefan i gydnabod eich cefnogaeth
 • Ymchwiliwch yn ddyfnach i weithrediadau mewnol WNO gyda'n cylchlythyr cefnogwyr rheolaidd
 • Helpwch ni i barhau i ysbrydoli a chyfoethogi mwy o fywydau drwy bŵer opera
 • Mwynhewch blaenoriaeth archebu a mynediad at ymarferion gwisgoedd


  *efallai y codir tâl ychwanegol


  Cysylltwch â ni

  Am ragor o wybodaeth, neu i ymuno, cysylltwch â Sally Ann Bird ar 07395 245 800 (dydd Llun i ddydd Gwener, 10am i 5pm) | partneriaid@wno.org.uk neu lawrlwythwch y ffurflen isod a'i ddychwelyd atom.


  Mae Partneriaid WNO yn cefnogi ein cyfres Janáček uchelgeisiol dros y tair blynedd nesaf. Gwyddom yr oedd llawer o'n Partneriaid yn edrych ymlaen at yr ail bennod, Jenůfa, ac rydym nawr yn gwneud cynlluniau i gyflwyno'r cynhyrchiad hwn mewn Tymor WNO dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Byddwn yn ymdrechu i wneud yn siŵr bod pawb sydd wedi cyfrannu neu roi arian tuag at Gyfres Janáček yn cael eu diweddaru wrth i ddatblygiadau fynd rhagddynt.