Partneriaid WNO

Fel Partner WNO byddwch yn cael cyfle i ddod yn nes at y Cwmni, gan ymuno â grŵp ffyddlon ac angerddol o bobl sy’n mwynhau opera o’r radd flaenaf.

Dewch yn un o Bartneriaid WNO heddiw a byddwch yn cefnogi ein cyfres Janáček uchelgeisiol. Yr ysbrydoliaeth i’r gyfres oedd ein cylch arloesol o gyd-gynyrchiadau gyda Syr Charles Mackerras a Syr David Pountney yn y 1970au a’r 80au. Bydd yn cychwyn yn ystod Hydref 2019 gyda The Cunning Little Vixen, yn parhau yn 2020 gyda fersiwn newydd o gynhyrchiad Katie Mitchell o Jenůfaa chynhyrchiad newydd o The Makropulos Case yn 2022.


Mae Partneriaid WNO yn mwynhau

  • Cylchgrawn Cefnogwyr
  • E-newyddlennau a diweddariadau rheolaidd
  • Blaenoriaeth Archebu
  • Gwybodaeth ymlaen llaw am holl berfformiadau a gweithgareddau WNO drwy’r tîm Codi Arian
  • Cyfleoedd i fod yn bresennol mewn digwyddiadau arbennig, gan gynnwys Diwrnod blynyddol Partneriaid WNO*
  • Mynediad i ymarferion gwisgoedd
  • Eich enw wedi’i restru yn ein rhaglenni i gydnabod eich cefnogaeth

Cefnogaeth yn cychwyn o £200

*efallai y codir tâl ychwanegol


Am ragor o wybodaeth, neu i ymuno, cysylltwch â Sally Ann Bird ar 07395 245 800(dydd Llun i ddydd Gwener, 10am i 5pm) | partneriaid@wno.org.uk. Nid oes modd inni dderbyn ffurflenni trwy’r post ar hyn o bryd.I owe WNO a deep debt of gratitude for opening up this wonderful world to me

Peter Seaborne, Partner WNO