Partneriaid WNO

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn credu'n angerddol yn yr egni a’r emosiwn mae opera mawr yn eu hysbrydoli. 

Rydym yn cyflwyno cynyrchiadau eithriadol ac uchelgeisiol, gan ddatblygu cynulleidfaoedd newydd ac estyn allan i gymunedau a phobl ifanc.

Ni allwn wneud hyn ein hunain, rydym yn dibynnu ar unigolion sy'n credu yng ngrym opera i gefnogi a bod yn rhan o'n hymdrechion.

Mae Partneriaid WNO yn chwarae rôl hanfodol yn cefnogi ein gwaith prif raddfa yn ogystal ag Opera Ieuenctid WNO, gan sicrhau y gallwn barhau i gynhyrchu gwaith uchelgeisiol, sy’n herio’r meddwl, megis ein tymor Freedom. Dewch yn Bartner WNO heddiw i’n helpu ni i adrodd y straeon arbennig hyn.

Mae fy nyled i WNO am gyflwyno’r byd gwych hwn i mi

Peter Seaborne, Partner WNO

Dewch yn nes i WNO i fwynhau:

  • Golwg unigryw ar fywyd artistig WNO a gwaith cwmni opera mawr drwy eich cefnogaeth o gynhyrchiad newydd a phrosiect ieuenctid a chymunedol bob blwyddyn
  • Gwybodaeth ymlaen llaw am holl berfformiadau’r WNO a’r cyfleoedd i fynychu digwyddiadau arbennig*
  • Enw wedi’i restru yn ein rhaglenni i gydnabod eich cefnogaeth 
  • Cyfle i fynychu ymarferion gwisg agored yng Nghaerdydd

Gan ddechrau o £200, mae Partneriaid WNO yn deall y buddsoddiad ariannol ac emosiynol sydd angen i wneud opera syfrdanol.  Mae’n ymwneud â theyrngarwch, angerdd ac ymrwymiad: yr holl bethau sydd wrth wraidd Opera Cenedlaethol Cymru. 

*gellir codi tâl ychwanegol

Am fwy o wybodaeth, lawlwythwch ein Pecyn Partneriaid neu cysylltwch â Sally Ann Bird, 029 2063 5000


Cynhyrchiad cefnogwyd gan Bartneriaid WNO