Partneriaid WNO

O ganlyniad i bandemig Covid-19, mae WNO a'r sector celfyddydau wedi cael ergyd drom. O ganlyniad, rydym yn dibynnu yn fwy fyth ar haelioni a chefnogaeth ein Partneriaid i helpu i ddiogelu dyfodol y Cwmni ar gyfer cenedlaethau i ddod. Mae ein Partneriaid yn gwneud cyfraniad sylweddol i'n gwaith ar y llwyfan, arlein, mewn ysgolion ac yn ein cymunedau. Er nad ydym yn y theatr, rydym yn dal i ddarparu profiadau boddhaus i'n Partneriaid gan gynnwys sgyrsiau a datganiadau gyda'n Hartistiaid Cyswllt, diweddariadau Cwmni gan ein Cyfarwyddwr Cyffredinol a sgyrsiau agos atoch gydag ystod o bobl.



Partneriaid WNO - o £200 y flwyddyn

  • Mynediad at ddigwyddiadau mewnwelediad arbennig, gan gynnwys Diwrnod Partneriaid blynyddol WNO*
  • Gwybodaeth ymlaen llaw am holl weithgareddau WNO gan ein tîm
  • Eich enw wedi'i restru yn ein rhaglenni ac ar ein gwefan i gydnabod eich cefnogaeth
  • Mwynhewch datganiadau, sgyrsiau a darlithoedd agos atoch ag aelodau'r Cwmni a'n timau creadigol fel rhan o'n rhaglen digwyddiadau rhithiol
  • Ymchwiliwch yn ddyfnach i weithrediadau mewnol WNO gyda'n cylchlythyr cefnogwyr rheolaidd
  • Helpwch ni i barhau i ysbrydoli a chyfoethogi mwy o fywydau drwy bŵer opera
  • Mwynhewch blaenoriaeth archebu a mynediad at ymarferion gwisgoedd, unwaith y byddwn yn ôl yn y theatr

*efallai y codir tâl ychwanegol


Cysylltwch â ni

Am ragor o wybodaeth, neu i ymuno, cysylltwch â Sally Ann Bird ar 07395 245 800 (dydd Llun i ddydd Gwener, 10am i 5pm) | partneriaid@wno.org.uk neu lawrlwythwch y ffurflen isod a'i ddychwelyd atom.


Mae Partneriaid WNO yn cefnogi ein cyfres Janáček uchelgeisiol dros y tair blynedd nesaf. Gwyddom yr oedd llawer o'n Partneriaid yn edrych ymlaen at yr ail bennod, Jenůfa, ac rydym nawr yn gwneud cynlluniau i gyflwyno'r cynhyrchiad hwn mewn Tymor WNO dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Byddwn yn ymdrechu i wneud yn siŵr bod pawb sydd wedi cyfrannu neu roi arian tuag at Gyfres Janáček yn cael eu diweddaru wrth i ddatblygiadau fynd rhagddynt.