Cyfeillion WNO

P'un a yw'n creu cynyrchiadau newydd, meithrin talent neu deithio i rannu operâu gwych, mae Cyfeillion WNO yn ein helpu i ysgrifennu stori WNO

Ymunwch â Chyfeillion WNO ac fe wnawn roi tocyn Carmen am ddim I unigolyn ifanc er mwyn iddynt brofi WNO am y tro cyntaf yn Nhymor y Gwanwyn 2020.

Mae Cyfeillion WNO yn mwynhau

  • Cylchgrawn 'O'
  • Cylchlythyrau a diweddariadau rheolaidd
  • Blaenoriaeth Archebu
  • Tocynnau am ddim i ymarferion gwisg *
  • Cyfleoedd i fynychu digwyddiadau ledled Cymru a Lloegr

*ar yr amod eu bod wedi prynu tocyn i weld yr opera honno yn unrhyw un o leoliadau WNO

Mae aelodaeth Cyfaill WNO hefyd yn anrheg wych i unrhyw un sy’n caru opera. Cysylltwch â friends@wno.org.uk i brynu aelodaeth fel anrheg.

Am fwy o wybodaeth, lawr lwythwch ein Pecyn Cyfeillion neu cysylltwch â Lorraine Rees neu 029 2063 5014


The friendships and shared love of opera…it’s wonderful to get closer to WNO

Linda Quinlan, Cyfaill WNO

Canghennau Cyfeillion WNO lleol

Mae croeso i’n holl gefnogwyr fynd i ddigwyddiadau ledled Cymru a Lloegr sy’n cael eu trefnu gan ein pum cangen Cyfeillion WNO; mae yna amrywiaeth eang o ddigwyddiadau yn cael eu trefnu drwy gydol y flwyddyn.