Cyfeillion WNO

P'un a yw'n creu cynyrchiadau newydd, meithrin talent neu deithio i rannu operâu gwych, mae Cyfeillion WNO yn ein helpu i ysgrifennu stori WNO

Mae Cyfeillion WNO yn mwynhau

  • Cylchgrawn 'O'
  • Cylchlythyrau a diweddariadau rheolaidd
  • Blaenoriaeth Archebu
  • Tocynnau am ddim i ymarferion gwisg *
  • Cyfleoedd i fynychu digwyddiadau ledled Cymru a Lloegr

*ar yr amod eu bod wedi prynu tocyn i weld yr opera honno yn unrhyw un o leoliadau WNO

Mae aelodaeth Cyfaill WNO hefyd yn anrheg wych i unrhyw un sy’n caru opera. Cysylltwch â friends@wno.org.uk i brynu aelodaeth fel anrheg.

Am ragor o wybodaeth, neu i ymuno, cysylltwch â Lorraine Rees ar 07849 077 910 (dydd Llun i ddydd Gwener, 10am i 5pm) | cyfeillion@wno.org.uk. Nid oes modd inni dderbyn ffurflenni trwy’r post ar hyn o bryd.The friendships and shared love of opera…it’s wonderful to get closer to WNO

Linda Quinlan, Cyfaill WNO

Canghennau Cyfeillion WNO lleol

Mae croeso i’n holl gefnogwyr fynd i ddigwyddiadau ledled Cymru a Lloegr sy’n cael eu trefnu gan ein pum cangen Cyfeillion WNO; mae yna amrywiaeth eang o ddigwyddiadau yn cael eu trefnu drwy gydol y flwyddyn.