Cyfeillion WNO

Trwy ddod yn Gyfaill WNO byddwch yn helpu i sicrhau dyfodol opera a cherddoriaeth byw ar gyfer pawb. Bydd eich aelodaeth hefyd yn helpu i sicrhau ein dyfodol wrth i ni baratoi a chynllunio ein dychweliad i'r llwyfan. Gyda'n gilydd gallwn barhau â stori WNO.Cyfeillion WNO - o £50 y flwyddyn

  • Ymchwiliwch yn ddyfnach i weithrediadau mewnol WNO gyda'n cylchlythyr cefnogwyr rheolaidd
  • Helpwch ni i barhau i ysbrydoli a chyfoethogi mwy o fywydau drwy bŵer opera
  • Mwynhewch blaenoriaeth archebu a mynediad at ymarferion gwisgoedd*

*ar yr amod eu bod wedi prynu tocyn i weld yr opera honno yn unrhyw un o leoliadau WNO


Cysylltwch â ni

Am ragor o wybodaeth, neu i ymuno, cysylltwch â Lorraine Rees ar 07849 077 910 (dydd Llun i ddydd Gwener, 10am i 5pm) | cyfeillion@wno.org.uk neu lawrlwythwch y ffurflen isod a'i ddychwelyd atom.


Aelodaeth Rhodd

Mae aelodaeth Cyfaill WNO hefyd yn anrheg wych i unrhyw un sy’n caru opera. Cysylltwch â friends@wno.org.uk i brynu aelodaeth fel anrheg.


Canghennau Cyfeillion WNO lleol

Mae croeso i’n holl gefnogwyr fynd i ddigwyddiadau ledled Cymru a Lloegr sy’n cael eu trefnu gan ein pum cangen Cyfeillion WNO.